Söder centrum för studenterna?

Karhus

Det nya kårhuset kan göra Söder blir centrum för studentlivet i Helsingborg.

Gustav Adolfs tidigare församlingshem  blir kårhus för Helsingborgs studenter från den 1 april. Samtidigt färdigställs i närheten ett nytt studentboende.

Söder blir därmed centrum för Helsingborgs studentliv. Campus ligger nära Knutpunkten och studenterna har hittills  mest verkat vara pendlare på väg till eller från stationen.

Helsingborg har inte blivit den studentstad många hoppades på när Campus invigdes år 2000, de åren när Helsingborg utvecklades positivt och också Dunkers stod färdigt.

4 000 studenter pluggar på Campus. Men något studentliv i Helsingborg kan man fortfarande inte tala om, studenterna är tillfälliga gäster i stan. Både staden Helsingborg och Campus är förlorare i den dåliga relationen.

Det nya kårhuset skulle kunna öppna för att Söder i Helsingborg får välbehövlig ny energi och vitaliseras genom kårhuset och studenternas närvaro. Nog finns det möjligheter, med lägenheter till rimliga priser, många justa matställen och en internationell och mångkulturell prägel på stadsdelen.

Men då måste kommunen göra sitt. Men de styrande tycks totalt ha tappat intresse för stadsdelen, sedan Hx-projektet förlorade styrfarten till följd av ökade tunnelkostnader för järnvägen.

Att i det sammanhanget nu förskingra Folkets hus, Söders kulturella centrum, ter sig fullständigt obegripligt.

Foto: Niklas Gustafsson