Nästan ingen skriver längre för hand

Den handskrivna texten är en utrotningshotad art.

Vad är det som går förlorat när vi slutar skriva för hand, undrar Svenska Dagbladet i en artikelserie om ”Handstil & skrivande”, som inleddes på fredagen.

Utgångspunkten är att allt fler svenskar övergått från att skriva för hand till att kommunicera skrivande via mobiler, läsplattor och datorer.

Också mycket små barn får tidigt i förskolan bekanta sig med läsplattor. Det är som om skrivandet för hand inte längre har något egenvärde. I artikeln ställs frågan om den som sörjer handskriftens bortgång bara är utvecklingspessimist eller om något väsentligt går förlorat om förmågan att skriva för hand med penna.

En som tror det är författaren och SvD-journalisten Anders Mathlein, som skrivit boken ”Brevet som försvann”. Han pekar på konsekvenserna av att brevskrivandet försvinner – efter årtusenden av brevväxling.

Mathlein pekar på vad förlusten av brevskrivandet innebär för framtidens historiker:

– Vad hade vi vetat om August Strindberg i dag om vi inte kunnat ta del av hans tio tusen bevarade brev? Att vår korrespondens nu sker digitalt kan komma att få stora konsekvenser för framtida forskning. De flesta av oss sparar inte mejl. Dessutom vet vi inte vilka format man kommer att använda sig av om hundra år.

Men det finns också andra konsekvenser. Min privata erfarenhet är att jag tänker annorlunda när jag skriver för hand jämfört med om jag skriver på en dators tangentbord och att en handskriven text ofta blir mera gedigen än en datorskriven. Kanske beror det på att den som skriver för hand är mera fokuserad än den som skriver på en dator. Eller på att det mera långsamma skrivandet skapar utrymme för mera eftertanke, så att texten inte kör ner i plattitydernas diken.

Min uppfattning är att något väsentligt går förlorat utan skrivande för hand. Oavsett det innebär övergången från handskrivna meddelanden till digitala texter en stor och oåterkallelig förändring, vars konsekvenser tål att tänka på. Det handlar om tänkandets och kommunicerandets förutsättningar och former.