Kategoriarkiv: Bibliotek

”Rör inte vårt bibliotek på Råå!”

Kulturnämnden vill lägga ner biblioteket på Råå och gissningsvis flytta det till lokaler vid Ica Maxi. Råå biblioteks vänner har börjat samla in namn på protestlistor. Ta dej till Råå, skriv på protestlistan! Fortsätt läsa ”Rör inte vårt bibliotek på Råå!”

Vad gör ”Google-ideologen” på bibliotekets hemsida?

biblioteksplan

Helsingborg antog en ambitiös biblioteksplan i mars 2016. Planen presenteras på bibliotekets hemsida. Där finns också med fetstil en fet floskel, skriven av ”framtidsforskaren” Thomas Frey:

”Bibliotek har ingenting med böcker att göra. De har aldrig handlat om böcker. Bibliotek existerar för att ge oss tillgång till information.”

Hur har den texten hamnat på bibblans hemsida undrar jag. Bibliotek är inte enbart böcker, men böcker är bibliotekens själva hjärta, dess kärnverksamhet.

Vad har en amerikansk anti-bok-demagog och google-guru på Helsingborgs biblioteks hemsida att göra? Vem har släppt in honom där?

Visst ska biblioteken tillhandahålla information, men för information behövs i dag inte längre ett bibliotek, det räcker bra med en smart telefon. Böcker är så mycket mer än information, förmedla litteratur, bilder, bildning …

Vem är då denne fetflosklande Thomas Frey? På sin hemsida presenterar han sig som ”Senior Futurist vid DaVinci institutet och Googles främste talare om framtidsfrågor”. ”Tom har arbetat med ”the best and brightest”, står det. Frey är knappast anspråkslös. Han nämner sin bok ”Communicating with the Future”, som ”the book that changes everything”. Halleluja.

Frey drömmer i en artikel om framtidens bibliotek som ”liquid network for ideas”, ett flytande närverk för ideér. Han låter lite som Donald Trump när han vill att biblioteken ska lagra ”stora idéer”:

”När en stor idé  dyker upp i huvudet behöver vi en plats att sända den till, särskilt om det är något riktigt användbart, som kan förvandlas till en produkt …”

Wikipedias presentation är återhållsam. Frey har arbetat som ingenjör på IBM i 15 år. Här nämns ingenting om ”framtidsforskare”. DaVinci-institutet har han själv grundat.

Fotnot: I bloggen Nya nedskärningar för Helsingborgs bibliotek skrev jag om nerskärningarna av öppettider på flera områdesbibliotek i Helsingborg, i uppenbar strid mot biblioteksplanen.

thomas-frey

 

Biblioteksanställda är demokratikämpar

Bibliotek_4545

”En borg för böcker! Du kan se dem stå / beredda för din ande och din hand. / Här kan du söka visdom hos Rousseau / och känna flammorna av Strindbergs brand.”

Så skrev Johannes Edfelt, poet och akademiledamot med sommarbostad i Ramlösa, i en specialskriven dikt i juni 1965, Prolog vid invigningen av Hälsingborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade ju funnits tidigare (i Konserthuset) men fick då egna lokaler i en ny byggnad i Stadsparken, riktad av Jörgen Michelsen. Dikten slutar så fint:

”En borg för böcker! Det är tankars makt / och bilders ljus i dunklet på vår jord.”

I veckan har bibblan celebrerat byggnadens femtio år med olika inslag. På fredagen genomfördes ett ambitiöst halvdagsseminarium om Biblioteken i en föränderlig in- och omvärld. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, talade angeläget om ”Bibliotek – mänskliga rättigheter i praktiken”.

Han knöt samman FN:s mänskliga rättigheter från 1948 – särskilt  artikel 19 om åsikts- och yttrandefrihet – med Unescos folkbildningsmanifest (1949) och den svenska bibliotekslagen från 2014.

Biblioteken är hörnpelare i det demokratiska samhället.

– De måste ha en öppenhet för olika perspektiv. Det är en förpliktigande uppgift, underströk Niclas Lindberg. För att stå upp för allas rätt till kunskap måste bibliotekarier ibland kunna tillgripa civil olydnad, på liknande vis som de läkare som med etiska motiv behandlar papperslösa flyktingar.

Niclas Lindberg fick medhåll av bibliotekschefen Catharina Isberg, som också ville se biblioteket som ett nav i en delad stad där kunskap och information förmedlas till alla. Hon nämnde särskilt Lyondeklarationen, som formulerades 2014 och som Helsingborgs stadsbibliotek direkt anslöt sig till.

I publiken såg jag mest entusiastiska bibliotekarier. Fanns det någon kulturpolitiker på plats, beredd att ta strid för att återge stadsbiblioteket de resurser man behöver för att kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag?

I dag ligger tyvärr Helsingborgsbiblioteket år efter år bland de sämsta biblioteken i Skåne i Svensk biblioteksförenings årliga rankning. Så kan det ju inte få fortsätta!

Fotnot: På bilden talar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, om biblioteken och demokratin. I en följande blogg handlar det om biblioteken och om hur läsning gör oss till människor.

Vem skrev ”riktlinjerna”?

800px-Stadsbiblioteket,_Helsingborg_2

Helsingborgs stadsbibliotek fick inte hyra ut lokaler till politiska, religiösa eller opinionsbildande arrangemang. Riktlinjerna hade beslutats av kulturnämnden, påstod kulturdirektören och bibliotekschefen. Två kulturnämndsledamöter förnekar detta med eftertryck.
Fortsätt läsa Vem skrev ”riktlinjerna”?