Snömos, Kristian Andersson

 

kristianandersion

Kristian Andersson, moderat kulturnämndsordförande i Helsingborg, vill stärka det fria kulturlivet i Helsingborg genom att avveckla det fria kulturliv som ännu finns. Nämnden sammanträder på torsdag.

Helsingborgs kulturnämnd sammanträder på torsdag, den 19 mars. På mötet behandlas som ärende nummer nio en motion om att stärka det fria kulturlivet på Söder. Bakom den står den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom Ingela Andersson och Katarina Kovacs-Grönberg.

Motionärerna vill rädda Salongen genom ett återupptaget bidrag på 800 000 kronor per år – plus villkoret att Folkets Hus A-sal en dag i veckan upplåtes utan kostnad till det ideella föreningslivet så som kulturföreningar, pensionärsföreningar och invandrarföreningar.

Motionen kommer att (M)ördas. Den moderate kulturnämndsordföranden Kristian Andersson står som undertecknare av avslagsmotiveringen, med en text på Grönköpings Veckobladsnivå:

”Kulturnämndens utgångspunkt är lika behandling av de föreningar och andra som söker stöd hos nämnden. Ett sätt att uppnå likabehandling är att ha ett fastställt regelverk som följs. Att avvika från regelverket och lämna stöd på andra grunder anser kulturnämnden inte gagnar den långsiktiga utvecklingen
hos det fria kulturlivet i Helsingborg.”

Det finns ju inget fritt kulturliv i Helsingborg. Genom att avveckla det fria kulturlivet i Salongen (vilket i det stora hela är lika med Helsingborgs Fria Kulturliv) ska man gagna den långsiktiga utvecklingen av ett fritt kulturliv.

Snömos, Kristian Andersson. Dåliga bortförklaringar för ett kulturmord utan like.

I helgen rapporterade HD om att stadsfesten Hx gick med oklart underskott trots att kommunen satsade sex miljoner på jippot. Vaddå regelverk? Och melodifestivaljippot, 650 000 kronor på en dag i TV-strålkastarnas sken, en enda dag i i jippokulturens spegellabyrinter.