Borgmästare för fred protesterar mot att USA överger INF

Bengt Torstensson har i många år varit Orusts ”borgmästare”, och genomfört att Orust är en av de 26 svenska kommuner som är medlemmar i ”Majors för Peace”, grundat 1982 i FN på förslag av Hiroshimas borgmästare.

Bengt Torstensson, socialdemokrat och fram till valet också ordförande i Orusts kommunstyrelse, öppnade seminariet i Svanviks gamla byskola i lördags när Orusts fredsrörelse delade ut Folkets fredspris till Agneta Norberg. Han gjorde det också som representant för ”Majors for Peace”, en världsomspännande organisation.

Borgmästare för fred, Majors for Peace, har 7688 medlemsstäder i 163 länder. Organisationen grundades i FN 1982, på förslag av Hiroshimas dåvarande borgmästare.

– Orust gick med i Majors for Peace 2010, 65 år efter Hiroshima. I Europa finns nu 2930 medlemsstäder, varav i Sverige 26.

Svenska medlemmar är både både större och mindre kommuner, från Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå till Härnösand, Sollefteå och Munkdal. Intresset i Tyskland är betydligt större, med 604 medlemsstäder.

Bland organisationens senaste aktiviteter är ett brev till USA:s president Trump med protester mot dennes beslut att USA ska lämna INF, FN:s kärnvapennedrustningsavtal, ett beslut som på ett oroande vis ökar risken för kärnvapenkrig.