Det är nog nu


Iraq War. Baghdad, March 21, 2003. by quouequoueg
I dag för tolv år sedan inledde krigsförbrytaren George W Bush sitt kriminella angrepp mot Irak.

George W Bush inledde sitt angrepp mot Irak den 21 mars 2003. Tolv år har gått. Vincent Emanuele skriver i en artikel på ZNet om USA:s krigsförbrytelser i regionen under decennium efter decennium, med miljoner döda.

USA gav sitt stöd åt Saddam Hussains krig mot Iran i september 1980. Det åttaåriga kriget blev det längsta under 1900-talet. Uppskattningar anger att så många som en miljon dödades på båda sidor.

På 1990-talet införde Clintonadministrationen långtgående sanktioner mot Saddam Hussains Irak, vars strukturer bröts ner. Utrikesminister Madeleine Albright menade att priset var värt det, 500.000 döda barn. Men det är glömt nu, det är glömt i väst, men knappast i Irak. Därefter störtades Saddam Hussain och Irak ockuperades och återigen hundratusentals döda eller kanske ännu en miljon döda. Det vi nu ser med ISIS etablering i området är en följd av dessa förbrytelser.

USA har under snart ett halvt sekel lagt ner enorma summor och väldiga militära insatser på att förstöra arabiska och muslimska länder, Iran, Irak, Palestina, Afghanistan …

I västliga medier den här minnesdagen kritiseras sällan USA och Väst för de förbrytelser som utförts. I stället är allt ”islams fel”, heter det, skriver Vincent Emanuele.

I dag fokuserar medierna i stället på hotet från Ryssland mot Ukraina utan att göra upp med Västs eget ansvar för ohygglig förödelse.

Det måste vara nog, skriver Vincent Emanuele. Enda sättet att få fred är att hejda krigen och montera ner det amerikanska imperiet:

”Vi måste  övervinna det amerikanska imperiet genom att montera ner varenda en av dess mer än tusen militära baser över hela världen. USA kan inte få fortsätta att föra ständigt nya krig, också genom ombud, att tortera eller mörda människor.”

I en rättvisare värld hade den amerikanske krigspresidenten Bush ställts inför rätta vid krigsförbrytartribunalen i Haag. Putin är på god väg att kvalificera sig där också.