Vem skrev ”riktlinjerna”?

800px-Stadsbiblioteket,_Helsingborg_2

Helsingborgs stadsbibliotek fick inte hyra ut lokaler till politiska, religiösa eller opinionsbildande arrangemang. Riktlinjerna hade beslutats av kulturnämnden, påstod kulturdirektören och bibliotekschefen. Två kulturnämndsledamöter förnekar detta med eftertryck.

Vem bestämde att biblioteket inte skulle hyras ut till politiska, religiösa eller opinionsbildande arrangemang, i strid mot bibliotekslagen och mot demokratiska grundprinciper om möte- och yttrandefrihet? Kulturdirektören och bibliotekschefen har hänvisat till ett beslut i kulturnämnden.

Nu förnekas detta med eftertryck i en debattartikel på påskafton under Min Mening i Helsingborgs Dagblad. Där skriver Rangvi Cimmerbeck, före detta vice ordförande i kulturnämnden och Roland Nilsson, mångårig f d ledamot av kulturnämnden:

”Vi vill här klart och tydligt framföra att dessa riktlinjer inte har beslutats i kulturnämnden. Riktlinjerna är ett ärende som endast tjänstemännen har hanterat. Vi, i den förra socialdemokratiska gruppen informerades över huvud taget inte om att de fanns.

Vi tycker faktiskt att riktlinjerna är märkliga, för vilka frågor har inte politiska, religiösa eller opinionsbildande förtecken? Under årens lopp har vi varit på många föreläsningar i bibliotekets hörsal och vi kan inte påminna oss en enda föreläsning som inte haft något av ovanstående förtecken.”

Kulturdirektören Bibi Hidén reagerade tidigare på kritiken. Hon skrev att hon ”tycker att det är bra att frågan lyfts och att det har visats ett stort engagemang kring problematiken”. Och hon medgav att det fanns ”brister” i de rådande riktlinjerna”, som nu är under snabbutredning.

Både Bibi Hidén och Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, hänvisade i intervjusvar till att riktlinjerna skulle ha beslutats i demokratisk ordning av kulturnämnden. Så verkar inte vara fallet.

Har själv inte kunnat finna ett dokument med ett sådant beslut i protokollen för kulturnämndens möten 2014. De riktlinjer Isberg i olika sammanhang hänvisat till har varit osynligt och inte funnits på bibliotekets hemsida. Dokumentet gäller heller inte bara biblioteket, utan omfattar, enligt Isberg och Hidén, alla kulturförvaltningens lokaler.

Åter till grundfrågan: Vem formulerade de famösa riktlinjerna – och vem fattade ett beslut över kulturnämndens huvud? Och varför i herrans namn informerades inte kulturnämnden om de här principerna som avgörande påverkar kulturnämndens ansvarsområden?

Eftersom det handlar om att avskaffa demokratiska grundpriciper och kringgå bibliotekslagen är det ingen struntsak. Det är ett anständighetskrav att den eller de som varit ansvariga kommer ut ur garderoben!

Annars verkar det hela vara så nära man kan komma en odemokratisk kommunal statskupp.

Eftersom kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson uttryckt åsikter i sammanhanget och varit inblandad i att avstyra ett planerat möte om Ukraina på biblioteket har han ett stort ansvar för att det hela klarläggs.

Att avskaffa demokrati med odemokratiska medel är allvarligt.