Sveket mot de äldre: Omsorgen bantad 30 %

Bilder: Bild: Fredrik Sandberg/Anders Wiklund/TT/ Dagens ETC.

Ungefär hälften av alla som avlidit i covid-19-pandemin har dött på landets äldreboende. Medan åtgärderna i samhället varit framgångsrika, kanske med undantag i Stockholm, har äldreboendena kommit i fokus på ett kusligt sätt.

I några städer har extremt höga dödssiffror noterats inom enskilda av äldreomsorgens boende, Stockholm och Helsingborg är två av dem. Det har varit ytterst oroande, i synnerhet därför att de politiskt ansvariga i båda städerna inte har informerat tydligt, vilket skapat rädslor och fasa. Vem kan man lite på om de ytterst ansvariga tiger? Dessutom har de ansvariga politikerna ingen självinsikt, då det gäller nödvändigheten av ärlig och trovärdig information.

Argumenten för att förklara orsaken har varierat. Den allra viktigaste anledningen har tyvärr inte blivit tydlig för alla, äldreomsorgens dramatiska nedskärningar de senaste tjugo åren. 2001 bodde 118 000 personer i särskilda boenden, enligt Socialstyrelsen. 2019 hade antalet minskat till under 82 000, eller över 30 procent. Detta till trots av ökad medellivslängd och stigande befolkning.

Det innebär att det är väldigt mycket svårare för äldre att få plats på boenden. Den som till slut får plats är äldre och sjukare än tidigare. 

Dessutom ligger ansvaret på kommunerna, som har mycket mindre möjligheter än staten att göra något åt äldreomsorgens nedmontering. 

Kommuner med liten och krympande befolkning, och till som en följd minskade skatteintäkter, lägger nu ner äldreboenden. En sådan kommun är västerbottniska Vindeln med 5 423 invånare. Kommunen förväntas få ett underskott på 25 – 30 miljoner och lägger nu ner två av tre äldreboenden.

I Stockholm finns i dag 60 vårdgivare, mot tidigare 120. ”Det finns ingen ordentlig kvalitetskontroll av dem”, skrev nyligen Gunnar Wesslén i Dagens Etc.

Han slog också fast att det enda som kan förändra situationen är en ”ordentlig upprustning av äldrevården. Det handlar om en mängd fler anställda, avskaffande av timanställningar, högre medicinsk kompetens, vidareutbildning av personal och adekvata utrustningar.

Det kommer att kosta pengar, mycket pengar och i hög grad statliga pengar, men det är nödvändigt …”.

Region Stockholm införde redan i mars riktlinjer för att prioritera bort avancerad vård för äldreboenden, skriver Florencia Rovira Torres i Dagens Etc.

För att undvika att hamna i ett katastrofläge prioriterade man bort vård för vissa patienter, förklarar enhetschefen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, Christoffer Bernsköld.

Laura Fratiglioni, prisbelönt professor i geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och en av världens främsta forskare på demens och multisjuklighet ifrågasätter starkt reglerna:

– Är äldreboenden verkligen den rätta platsen att vårda multisjuka covid-19-patienter? Kan man verkligen garantera bra vård och samtidigt ett skydd för personal och andra boenden?

6 reaktioner på ”Sveket mot de äldre: Omsorgen bantad 30 %”

 1. Det skulle vara mycket intressant att få en jämförelse av äldrevård i våra nordiska grannländer. Det var bedövande tyst i Sverige när en regering i Finland föll på att försöka införa en del av svensk modell för vinstdrivande bolag.
  Så varför vi har denna situationen i svensk äldre- och sjukvård kommer tyvärr aldrig att granskas. När en del säger att man inte får tala om något i detta landet så tänker jag på denna skrivning i januariöverenskommelsen: ” Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.”
  En annan verkligt realistisk och demokratisk skrivning är denna: ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.”

  1. I Norge är det antingen ideella stiftelser, ofta religiösa som stöds ekonomiskt av kommunen. Eller direkt kommunalt drivna äldrehem.
   Hemtjänst är mig veterligen kommunalt, inte privat (ännu…)

 2. Det skulle vara mycket intressant att få en jämförelse av äldrevård i våra nordiska grannländer. Det var bedövande tyst i Sverige när en regering i Finland föll på att försöka införa en del av svensk modell för vinstdrivande bolag.
  Så varför vi har denna situationen i svensk äldre- och sjukvård kommer tyvärr aldrig att granskas. När en del säger att man inte får tala om något i detta landet så tänker jag på denna skrivning i januariöverenskommelsen: ” Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.”
  En annan verkligt realistisk och demokratisk skrivning är denna: ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.”

 3. SVT:s siffror visar att antalet avlidna till följd av Corona är mer än 4000. Det totala antalet som intensivvårdats är omkring 2000 eller ca hälften. Det kan säkert ha flera förklaringar men man undrar ändå varför så många svårt sjuka som avlidit som trots allt inte fått intensivvård.

  1. Crister Olsson. I många kommuner får de som är intagna på äldreboende ingen intensivvård. Det gäller särskilt Region Stockholm, där man gett tydliga direktiv om detta, som fått gälla också näre det finns lediga platser som nu och äldre-äldre som med intensivvård skulle kunna ha överlevt.

Kommentarer är stängda.