Elin Wägner i Helsingborg

ElinWagner_8306

Elin Wägner-sällskapets småskrift för 2014 belyser den unga Elin Wägners tid som journalist på Helsingborgs-Posten, 1903 – 04.

ElinW_8307

Elin Wägner flyttade 1897 som 15-åring med sin familj till Helsingborg, där hennes pappa Sven Wägner blivit rektor på Helsingborgs elementarläroverk. Bara 19 år gammal började Elin skriva i konservativa Helsingborgs-Posten, där hon senare under dryga året var fast anställd journalist, till våren 1904.

Hon var den enda kvinnan på redaktionen under en tid när kvinnorna ännu inte hade rösträtt och bara var tionde journalist var kvinna. Yrkesrollen gav henne rätt att på egen hand besöka platser dit hon annars som ensam kvinna inte kunna komma.

Elin Wägner-sällskapet ger varje år ut småskrifter. Nr 25/2014, Både lätt och roligt, handlar just om Elin Wägners kåserier i Helsingborgs-Posten. Bakom skriften och det urval av texter av den unga Wägner som presenteras står Helena Forsås-Scott, en av våra största Wägnerkännare och tidigare professor i svenska och genusvetenskap i London.

Som journalist var den unga Elin produktiv och publicerade i medeltal 18 signerade bidrag per månad, texter om stort och smått, oftast i Helsingborgsmiljöer och inte sällan med kritiska perspektiv på maktförhållandena mellan kvinnor och män.

I häftet publiceras tio av Elin Wägners artiklar i Helsingborgs-Posten från den här tiden. Här ett citat ur Var finns hjälpen?, införd den 19 februari 1903, en text om manlig och kvinnlig intelligens och om livslängd och eventuella samband däremellan. Elin Wägner har läst ett uttalande av ”en berömd vetenskapsman”:

”Kvinnans längre livstid beror på hennes lägre intelligens ty – så lydde ordet – ju lägre intelligens ju längre liv.

Jag satt och tänkte på denna för mig nya sanning. I dess ljus föreföll det mig så mycket lättare att förstå allting.

Det är alltså av denna anledning en man lever till dess han blir exempelvis 60 år, en kvinna i 75 år och en sköldpadda, som står – förlåt – ännu ett trappsteg lägre i intelligens – i 100 år. …

Ett litet tvivel dök upp hos mig. Jag hade för en tid sedan ett samtal med en herr X, och då jag erinrade mig detta, föreföll det mig bra egendomligt, att herr X ännu lever.

Hur kommer det sig, tänkte jag, att inte intelligensen gjort slut på honom för länge sedan? …

Ja, som sagt, det ser betänkligt ut. Vi lever för länge, och då grunden härtill är vår enfald, så är det ju nästan obotligt. Själva är vi mycket generade, men vi rår verkligen inte för det. …

Förr i tiden var man inte så blödig, då ställde man till häxprocesser när kvinnorna hotade att bli för många. …”

 Elin Wägner-sällskapets småskrifter kan köpas av förlaget Artea.

Fotnot: Båda bilderna visar den unga Elin Wägner som journalist på Helsingborgs-Postens redaktion.

 Elin Wägner-sällskapets småskrifter kan köpas av förlaget Artea.