Hur fungerar den digitala journalistiken?

PageOne-NYT

Liksom svenska dagstidningar drabbas New York Times av stora nedskärningar. Men hur ser ”framtidens” digitala journalistiken ut?

Hur bra fungerar den digitala journalistiken , undrar Michael Massing, tidigare chefredaktör för prestigefyllda amerikanska Columbia Journalism Review i den första av tre planerade artiklar i New York Review of Books (4 juni 2015).

Massing inleder sin artikel med att berätta om en avskedsfest för en av New York Times journalister som arbetat på tidningen i trettio år men blivit utköpt i en kostnadsbesparande kampanj, som en av hundratalet redaktionella medarbetare.

På tillställningen suckar en av de närvarande NYT-journalisterna, ”ingen går säker på redaktionen i dag”.

Samma klimat av osäkerhet och rädsla för att förlora jobbet genomsyrar i dag de traditionella mediernas arbetsplatser,i USA och i Sverige.

Massing slår fast att den digitala tekniken har slagit sönder ekonomin i journalistiken. Det är inget nytt. Däremot har få ställt den givna följdfrågan: Vad innebär den nya teknologin för journalistikens form och inriktning?

Å ena sidan ger nätet enorma nya möjligheter genom sin snabbhet, interaktivitet, globala räckvidd och nya metoder för att insamla och presentera journalistiskt material.

Å den andra sidan, frågar sig Massing, hur ser kvaliteten ut i den digitala journalistiken? För att besvara frågan har han gett sig ut på en  Grand Tour till journalistiska webbsidor. Han har relaterar också till en rad böcker vars titlar säger en hel del:

”Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy”, ”Out of Print: Newspapers, Journalism and the Business of News in the Digital Age”, ”The Watchdog That Didn’t Bark: The Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism”.

I några bloggar framöver tänker jag återkomma till ämnet.

Fotnot: Bilden från dokumentären Page One: Inside The New York Times från 2011.