Huffington Post: Nyheter på nätet

HuffingtonPost

Huffington Post har 500 redaktionella medarbetare i New York och tretton internationella utgåvor. Visar medieföretaget på en framtid för digital journalistik?

Nättidningen Huffington Post fyllde tio år i maj. Medieföretaget har 500 redaktionella medarbetare i New York och ytterligare fyrtio i Washington. Därtill kommer tretton internationella utgåvor från Brasilien till Japan.

Medieföretagets amerikanska utgåva har femtio markerade olika sektioner och en särskild avdelning HuffPost Live med aktuella videoströmmar, nyhetsklipp och kommentarer.

Huffington Post är i dag den mest besökta amerikanska nyhetswebben, enligt Pew Research Center, med 100 miljoner unika besök varje månad. Chefredaktören och grundaren Arianna Huffington har bortåt två miljoner följare på Twitter.

Här finns också en avdelning med svenska nyheter, där det med dagliga nyheter rapporteras (på engelska) om sådants som decemberöverenskommelser, prinsbröllop och kungliga babysar.

Men, skriver Michael Massing som i i New York Review of Books (4 juni 2015) inleder en stor granskning av den digitala journalistiken, framgången är inte stabil och företaget genomgår en identitetskris.

En anledning är att man återanvänder så mycket material från andra källor. Var sjunde postad artikel är hämtad från Associated Press, andra från Reuters (som man tecknat kontrakt med), New York Times och Washington Post (de båda tidningarnas material återpubliceras utan kontrakt).

När antalet unika besök sjunkit har Huffington Post sökt ”bredda” sitt material med material som går bortom det som de flesta nyheter handlar om, ”pengar och makt”, och i stället fokuserar på ”vishet, under och göra skillnad”. Detta har lanserats särskilt i The Third Metric, som mötts av stor skepsis av många professionella journalister.

AOL köpte Huffington Post 2011. Sedan dess har trycket på journalistik som ger vinster ökat. Massing konkluderar att Huffington Post under de första åren verkade skapa nya former för journalisik, men att man nu kämpar desperat för att återvinna den kreativa anda som i början skapade framgång.

När det är sagt är det givet att det finns spännande material i Huffington Post, och att sättet att presentera materialet ofta är anslående. Men företagets utveckling visar också att det finns ingen enkel, given och självklart ekonomiskt hållbar väg för framtida journalistik på nätet.