”Lögner” och ”hyckleri”??

ShiptoGaza--

HD/Sydsvenskans ledarskribent Erik Svenning angrep häromdagen Ship to Gazas aktivister och citerade gillande premiärminister Benjamin Netanyahus omdöme om dem, ”lögner” och ”hyckleri”.

Ship to Gaza söker konfrontation med Israel, skrev(2/7)  Erik Svenning, HD/Sydsvenskans ledarskribent, i en anmärkningsvärd kommentar till att Israel bordat Ship to Gazas Marianne, lagt beslag på båten och fört besättningen till fängelse. Svenning citerade gillande Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som inte skräder orden: ”lögner” och ”hyckleri”.

Det Svenning menar tycks vara dels att Ship-to-Gaza-aktivisterna får skylla sig själva och dels att de förvärrar situationen för civilbefolkningen i Gaza.

Men har Svenning läst den rapport om Gazakriget för ett år sedan som nyligen publicerades av FN:s Råd för mänskliga rättigheter? Rapporten har tagits fram av en oberoende kommission med Mary McGowan Davis som ordförande, hon är tidigare domare i delstaten New Yorks högsta domstol.

Davis-rapporten innehåller frän kritik mot Israels krigföring. Israels våld mot civila mål beskrivs som oförsvarbara krigsbrott. Den israeliska armén angrep bostadsområden om natten. Hela familjer utplånades. Antalet dödade kvinnor var högre än i tidigare Gazakrig.

Dessutom angrep Israel FN:s skyddsrum, sjukstugor och sjukhus, ambulanser och kritisk infrastruktur. 1500 barn i Gaza blev föräldralösa. Rapporten tar också upp Hamas-angrepp mot Israel.

Den har avvisats helt av Israel som förra veckan publicerade en nära 300-sidig motrapport, där man rentvår sig helt.

I en kommentar (2/7) noterar Vijay Prashad att Davis-rapporten slår fast att den militära taktik som Israel använde i Gaza 2014 reflekterar en politik med acceptans i landets högsta politiska ledning, som därmed bär ett ansvar.

Under kriget sommaren 2014 förklarade Israel halva Gazaremsan som ”förbjudet” område. Flykt från Gaza undan kriget var också omöjligt till följd av blockaden. Befolkningen i området, bortåt två miljoner människor hade ingenstans att ta vägen där man kunde vara säker.

Krigshandlingarna har upphört. Ett år senare lever många i ruiner med hög arbetslöshet och extrem fattigdom. Fiskarna i Gaza tillåts inte fiska mer i mycket kustnära. Den svenska trålaren Marianne skulle av Ship to Gaza överlämnats till fiskare i Gaza, som en symboliskt viktig markering mot ett Israeliskt människorättskränkande barbari.

Att under de förutsättningarna angripa Ship to Gazas aktivister men inte förhålla sig till konsekvenserna av Israels blockad av Gaza är intellektuellt ohederligt.

Knessetledamoten Basel Ghattas var en av aktivisterna ombord. Han menar att även om fartyget inte kom fram till Gaza så ”lyckades man med uppdraget, man uppnådde i hög grad målsättningen genom att visa hela världen att Israel inte respekterar internationell rätt.”

Enligt Ghattas belyste Frihetsflottan  verkligheten under israelisk ockupation och hur Gaza har förvandlats till ett slutet fängelse.

I mina ögon är Ship to Gazas återkommande aktioner klassiska ickevåldshandlingar i Mahatma Gandhis anda riktade mot ockupationen av Gaza och den israeliska militärstatens våldsmetoder mot civila palestinier.

Fotnot: Ship to Gazas stödgrupp i Helsingborg arrangerar ett möte om Israels kapning av trålaren Marianne, lördagen 4 juli kl 14.00 på GA-torg i Helsingborg.

Bilden: Den nu fängslade besättningen på Ship to Gazas Marianne. De tillfångatagna kommer att deporteras under söndagen och måndagen.