Publiken sviker Dunkers

Dunkers_kulturhus

Publiksiffrorna för Dunkers i Helsingborg rasar med nästan 30 procent.

”Vi måste bli mer lyhörda för vad folk vill ha”, säger Helsingborgs kulturdirektör Bibi Hidén, i en kommentar till stadsrevisionens rapport om sjunkande besökssiffror på Dunkers kulturhus, som presenteras i HD.

Antalet registrerade besök minskade med 28 procent från 2013 till 2014 och nedgången har fortsatt under 2015 med ytterligare uppskattningsvis 20 procent.

Kulturhuset befinner sig i djup kris.

Hidéns folkliga ”lyhördhet” är illavarslande och okunnig. Vad Dunkers behöver är inte svensktoppen och Åsa-Nisse utan ett konstnärligt engagemang och förbättrade resurser. Och konstnärlig frihet för Olof Lindqvist, som tillträder som Dunkerschef lagom till skolstarten i höst.

Dunkers problem kan knappast lösas med Hidéns populism. Det som behövs är bättre och angelägnare utställningar, i högra grad än nu producerade i huset och av dess medarbetare.

Det bästa utrymmet i huset, den tidigare atriumgården, har sålts ut till Helsingborgs turistbyrå, med en markerad kommersiell framtoning och blivit en huvudsak i huset. Vad det verkligen meningen?

Inträdesavgifterna är avskräckande, särskilt om man vill nå nya publikgrupper. Öppettiderna med bara en kvällsöppen kväll utestänger. Inför fritt inträde en dag i veckan!

Den centraliserade kommunala marknadsföringen av evenemangen på Dunkers är oprofessionell. Poeten Bruno K Öijer turnerade i Sverige överallt för fulla hus – utom på Dunkers, för att ta ett bedrövligt exempel.

Den nuvarande härskande politikerkretsen saknar kulturengagemang. Man har slarvat bort Dunkers kulturfonder för långa tider framöver på skrytprojekt för elitidrotten. Och man har organisatoriskt och budgetmässigt lagt samman oförenliga storheter med varandra, teatern, konserthuset och arenan i ett bolag, Dunkers direkt under kulturnämnden på synnerligen obegripliga grunder.

Men återigen, återställ resurserna för kulturhuset och de olika verksamheterna, särskilt utställningar och musikutbud. Och ge Olof Lindqvist möjlighet att rehabilitera verksamheten utan politisk klåfingrighet.