Sjukförsäkring, skatter och Expressens lögner

Expressen

Debatten om sjukförsäkringen är mycket obalanserad, skriver  Lisbeth Lippe Forsberg på sin blogg Solrosupproret.se, där hon bl a utgår från en grovt missvisande ledare i Expressen.

Sjukvårdens kostnader fortsätter att öka. Region Skåne beräknas gå med ett underskott på flera hundra miljoner i år. Alliansen vägrar att gå med på skattehöjning, medan det rödgröna minoritetsstyret tidigare öppnat för höjd regionskatt, men tvingats backa. Och kostnaderna för sjukförsäkringar har –som alla vet – rusat i taket. Eller?

Har sjukvården blivit för dyr? Har vi inte råd längre att driva sjukhus? Och ska vi skära ner på sjukförsäkringarna?

Sjukministern har tappat kontrollen, dundrade Expressens ledarsida häromdagen. ”Vad krävs för att regeringen och Annika Strandhäll ska vakna och inse situationens allvar?”

Lisbeth Lippe Forsberg kommenterar Expressens ledare och den negativa synen på sjukförsäkringen i sin kompetent sakliga  blogg Solrosupproret.se.

Hon citerar Försäkringskassans publikation Socialförsäkringen i siffror 2015, utgiven med anledning av att sjukförsäkringsreformen kom till 1955 och alltså fyller 60 i år.

I Expressenledaren heter det att ””sjukskrivningarna fortsätter att skena”.

Verkligheten är en annan, skriver Lisbeth Lippe Forsberg. Relaterat till BNP var sjukförsäkringskostnaderna 2014 0,74 % av BNP, vilket kan jämföras med 0,69 % 1955.

Kostnaderna för sjukförsäkringen är alltså historiskt låga, se diagrammet ovan. Expressens ledarskribent skriver som en blodhund med valnötsstor hjärna.

Bloggförfattaren redogör också för sjukförsäkringens inkomster (röd kurva) och utgifter (blå kurva), jämför vad som betalats in i skatter (via arbetsgivarförsäkringen) och det som utbetalas, se kurvan härunder. Det framgår tydligt att sjukförsäkringen går med överskott.

Vad som också framgår av samma kurva är att alliansregeringen för att sänka skatterna drastiskt sänkte avgifterna för en försämrad sjukförsäkring, från 110 miljarder 2005 till cirka 65 miljarder i år.

Det verkliga problemet är alliansen sjukliga nedmontering av sjukförsäkringen, för sin långtgående skattesänkningspolitik.

Inkomster-utgifter