Ormen och nyfikenheten

Peter Sylwan_4020

Föreläsning på Projektrum 1 i Förslöv: Peter Sylwan talar om meningen i livet, om paradiset och ormen, om konsten och kunskapen.

Utan konst och kultur ingen föreställningsförmåga, ingen tidsuppfattning. Vetenskapen och kulturen är nödvändiga för att göra den värld vi lever i meningsfull. Vi behöver både Einstein och Ingmar Bergman.

Peter Sylwan, författare och vetenskapsjournalist, berättar på unika och aktiva kulturföreningen Projektrum 1 i Förslöv på onsdagskvällen om sin senaste bok Människans natur (recenserad på Helsingborgs Dagblads kultursida av Mats Holm), utgiven på Förlaget Fri Tanke.

Undertiteln på boken är Om ormen i paradiset – och paradiset i ormen. Peter Sylwan är – trots allt – utvecklingsoptimist. Kunskapen och ormen fördrev människan ur paradiset, men med ormens kunskap kan ett nytt paradis upprättas. Människan som art har empati och inlevelseförmåga.

Kvällen rör sig över vida fält med glada tankesprång. Det handlar om människan som individ och i kollektiv, där hon med sin  samarbetsförmåga både kan bygga pyramider och tillsammans med andra i takt stampa komplicerade rytmer.

Hur ska de elva miljarder människor som lever på jorden 2050 kunna äta sig mätta? Det tål att tänka på och bäst tänker man i ”nyfikenhetsbaserad forskning”. Om Tycho Brahe bara hade fixat danske kungens beställning av astrologiska tabeller hade ingen kommit ihåg honom i dag.

1900-talets utveckling drevs av den fördjupade kunskapen om materiens beståndsdelar. Det sekel vi nu lever i präglas av ny kunskap om livet och det levande, inte minst om DNA som informationsbärande materia.

– Om vi kunde använda oss av DNA för att lagra kunskap skulle all världens information rymmas i ett halv Ikeavaruhus.

Peter Sylwan är genuint och lekfullt nyfikenhetsbaserad. Med lätthet låter han tankarna vandra från DNA:ets möjligheter vidare  till en grisgård i Halland, där grisuppfödningen sker på glada grisars villkor.