Refugees not welcome: Sverige värre än Ungern

3605442_3985_2238

Refugees not welcome. Sverige, Grekland, Cypern och Malta har sämst regler i EU för familjeåterförening för flyktingar.

Bara fem länder i EU ger inte samma rätt till familjeåterförening till alla skyddsbehövande flyktingar, Sverige är ett av dem, noterar Sveriges Radio. Sverige är därmed i ett för flyktingar grundläggande viktigt avseende värre än ett land som Ungern.

Ungerns vidriga taggtrådsstaket längs gränserna har i Sverige ersatts av byråkratiska rakblad: Refugees not welcome, särskilt inte deras anhöriga.

Det här strider mot EU:s regler. Flyktingar får inte berövas rätten till familjeåterförening. Den garanteras nu i Sverige bara för en minoritet, de som klassats som flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention, men inte för majoriteten av flyktingar från krigets Syrien.

EU-kommissionen upprättade 2014 riktlinjer för hur EU:s regler om familjeåterförening ska tolkas, där man vädjar till medlemsländerna att inte göra nån åtskillnad mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande.

Det här gäller även barn.

Ann Bathily från den europeiska flyktingorganisationen ECRE menar att detta bryter mot EU:s regler om barns bästa. Och hon hoppas att EU-kommissionen, om de nya reglerna blir verklighet, ska dra Sverige inför domstol.

Shame on Stefan Löfvens regerings inhumana nya regelverk för flyktingmottagandet.

Foto: Marcus Ericsson/TT.