Varför inskränker regeringen asylrätten?

bild-3_0814

Att införa åtgärder, så som omfattande ID-kontroller, som även regeringen noterat i praktiken kan inskränka asylrätten, är en mycket allvarlig utveckling, skriver Röda Korsets ordförande Anna Carlstedt på sin blogg.

Hur viktig är asylrätten, undrar Röda Korsets svenska ordförande Anna Carlstedt på sin blogg Anna har ordet. Hon är djupt kritisk mot regeringens politik och mot de införda reglerna om id-kontroller.

Anna Carlstedt vänder sig både mot de nya lagarna och sättet på hur de införts:

”Frågan till vår regering är HUR man kan tycka att asylrätten är viktig och samtidigt – UTAN remissförfaranden och djupare överväganden – införa en snabblag om ID-kontroller som i praktiken kan hindra utnyttjandet av rätten att söka asyl. Röda Korset har nu volontärer på plats på Københavns Hovedbanegård. Jag avundas inte mina kollegor som skall berätta för desperata, utmattade människor som flytt för sina liv, att de efter sin långa resa inte kan ta sig till Sverige för att söka asyl, om de inte har sina ID-handlingar i ordning.”

Anna Carlstedt reagerar med skärpa mot att den nya lagen genomförts utan samråd med aktörer från det civila samhället och undrar om inte lagar i Sverige alltid stiftats genom inkluderande av samhällets olika röster. Vi har som land och folk ställt oss bakom de mänskliga rättigheterna. Men …

”I en situation där de goda exemplen uteblir kan istället motsatta strömningar få starkare fäste nationellt och internationellt. Det är en skrämmande utveckling som pågår just nu.”

Hon fortsätter och ser fram mot ett svar från regeringen:

”Sverige måste vara en stark röst för rätten att söka asyl och för ett humant och värdigt mottagande. Att införa åtgärder, så som omfattande ID-kontroller, som även regeringen noterat i praktiken kan inskränka asylrätten, är en mycket allvarlig utveckling.

Det finns inga humanitära lösningar på humanitära katastrofer. Det finns bara politiska.”