De indiska trädkramarnas idéer spreds över världen


En av indiska Trädkramarerörelsens föregångspersoner, Sunderlal Bahuguna, fyllde 89 i lördags.

chipko_305_010916021058

”Embrace the trees and
Save them from being felled;
The property of our hills,
Save them from being looted.”

I Himalayas byar kämpade särskilt kvinnor mot skogsbolagens skövlingar av skog i bergsområden i Trädkramarrörelsen eller Chipko Andolan. De ”kramade träden” och skydda dem med sina kroppar ”mot yxan”.

Dessa bykvinnors kamp i Mahatma Gandhis anda på 70- och 80-talen fick framgång genom en lag där den indiska regeringen förbjöd avverkningar på höjder över 1000 meter.

Stora avverkningar av skog i bergsområden leder till oåterkallelig jorderosion i bergen och till översvämningar på slätten, när monsunernas vattenmängder forsar utför bergssidorna.

Trädkramarrörelsen föddes i indiska byar i Himalaya. De som först uppmärksammade miljörörelsen i Sverige var aktivisterna Birgitta Göransson-Illiste och hennes bortgångne man Ivo Illiste.

Trädkramarnas idéer spreds över världen,också till Sverige.

På 1980-talet besökte jag inspirerad av paret Illiste staden Tehri i Himalaya och träffade och skrev om trädkramarna, en upplevelse som gjorde ett djupt och bestående intryck av hur vanliga människors engagemang kan förändra världen.

Sunderlal Bahuguna (på bilden här under), en av rörelsens språkrör,  besökte Sverige på initiativ från Birgitta och Ivo och föreningen Svalorna i Lund. I lördags fyllde han 89 år, vilket uppmärksammades av tidskriften India Today.

Gandhiisten Bahuguna vandrade 500 mil genom Himalayas bergsområden under 1981 – 83 och spred Trädkramarnas budskap

Den 8 minuter långa filmen ovan är ett klipp ur Sudesha, en dokumentärfilm om Trädkramarrörelsen,  gjord 1983 av Deepa Dhanraj.

Sunderlal