Världsbäst ända till Landskrona …

optiskt-fibernätverk-955096

Helsingborg utsågs 2015 till Sveriges främsta it-kommun och vill bli ”bäst i världen”. Men både Ängelholm och Landskrona är bättre på att bygga ut fibernätverk än Helsingborg.

Framtidens IT copy

Helsingborg ska bli världsbäst på it, har vi fått höra trumpetas i återkommande fanfarer från kommunens propagandapatruller. Och 2015 blev Helsingborg utnämnt till Sveriges främsta IT-kommun. Men vad innebar det?

I det femtonsidiga måldokumentet för det blågröna Helsingborg heter det följdriktigt att ”Helsingborg ska vara bäst i världen på öppna wifi”.

Men hur ser det ut i verkligheten?

Öppna wifi är som bekant osäkert och kan vara kul för den som vill sitta på en bänk i solen på Stortorget och trycka på mobilen. Men det som gäller it-seriöst är förstås snabba fibernätverk till medborgarna. Där är Helsingborg inte världsbäst, både Ängelholm och Landskrona är bättre.

Helsingborgs Dagblad skrev häromdagen att kommunalt ägda Öresundskraft skulle kunna bygga ut fibernät på landsbygden i kommunen med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Men det vill inte kommunen.

På länsstyrelsen i Skåne understryker Lisbeth Smolka Ringborg att Helsingborg mycket väl skulle kunna låta stadsnätet omfatta landsbygden. Hon pekar på att Landskrona valt att bygga ut fibernät till alla kommuninvånare, medan Helsingborg endast drar fiber till orterna.

Tidningen intervjuar irriterade personer som bor utanför kommunens centrum.

– För politikerna i stan är det bara Helsingborg som gäller. Som vi brukar säga här: det som är öster om Österleden finns inte. Vi ska bara betala skatt och sen får vi fixa allting själva, säger Hans Johansson, bosatt i Rycketofta.

Företagaren Håkan Åkesson, bosatt utanför Mörarp, ser det som en demokratifråga, och är orolig för landsbygdens befolkning i Helsingborg.

– Vi i vårt område kommer att få bredband till sist för vi ha rätt kompetens, kapital och kontakter. Men de som inte har det, för dem blir det tufft, säger Håkan Åkesson.

Han anser att segregeringen mellan stad och landsbygd ökar eftersom politikerna i Helsingborg inte förstår landsbygdens befolkning. Områden med mindre ekonomisk bärighet och bristande kunskap om bredband och upphandlingar missgynnas.

Världsbäst på öppna wifi borde ju inkludera Mörarp och Rycketofta, men jag tvivlar. När det gäller fibernätverk är de styrande blågröna i måldokumentet mera moderata, fem procent av ”husen” kommer inte att ha tillgång till fibernätverk 2020, de flesta eller alla på landsbygden.

Se också min blogg ”Helsingborg it-världsbäst?” från den 17 november.