80 000 flyktingar avvisas??

Ygeman

Omvärlden uppmärksammar stort Anders Ygemans uttalande om att 80 000 flyktingar ska utvisas i år. 

Inrikesminister Anders Ygeman hävdade i onsdags i ett besynnerligt uttalande att upp emot 80 000 flyktingar kan komma att utvisas från Sverige under innevarande år, skriver Dagens Industri.

Det hela beskrevs som ett tekniskt problem. Regeringen har gett i uppdrag till polisen och Migrationsverket att förbereda avvisningar av upp till 80.000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol. Chartrade plan ska användas och inrikesminister Anders Ygeman beskriver det som en ”mycket stor utmaning”.

Den ”mycket stora utmaningen” borde vara det motsatta, att se till att alla de flyktingar som tagit sig hit ges en möjlighet till ett värdigt liv i Sverige i väntan på besked om uppehållstillstånd – och att se till att sådant som språkundervisning, boende och integration fungerar.

Den sittande regeringen tycks ha gett sig in i ett chicken race med å ena sidan danskarna och å den andra sverigedemokraterna i en obehaglig genre, att sända negativa signaler till asylsökande, kom inte hit, ni är inte välkomna.

Hur i helvete har det blivit så, och varför står inrikesminister Ygestam bakom utspelet?

Avsikten är förstås att avskräcka nya flyktingar från att ta sig hit. Men uttalandet sprider på ett destruktivt vis fruktan och uppgivenhet hos de flyktingar som finns här och lever under yttersta press, leder till uppgivenhet och motverkar integrering.

Jag tror också att den här sortens utspel bara gynnar sverigedemokraterna och deras ”vad-var-det-vi-sa-hållning”.

Under torsdagen ifrågasattes Ygesmans siffra av Migrationsverkets operativa chef, Mikael Ribbenvik. Han menar att en större andel av de som söker asyl kommer att få stanna framöver. De har ofta starka asylskäl, bland annat som krigsflyktingar från Syrien.

Dessutom är länder med svag statsapparat och väpnade konflikter som Somalia, Afghanistan, Iran och Irak i praktiken ofta omöjliga att utvisa flyktingar till.

Förra året sökte 162 000 flyktingar uppehållstillstånd i Sverige.

Anders Ygemans uttalande om att 80 000 flyktingar ska utvisas har fått stort massmedialt genomslag i världen, se CNN:s rapportering här. Också Al-jazira English uppmärksammar stort Ygeman och sätter det i samband med den danska ”smyckeslagen”.