Har den grävande journalistiken någon framtid?

Gravfond_7549

Föreningen Grävande Journalister startar en Grävfond för att  att ”säkra journalisters kompetens i tider då lokalredaktioner försvinner och antalet journalister blir färre”.

Vad händer med den grävande och fördjupande journalistiken när  mediehusen krisar? Och hur påverkas demokratin om den grävande journalistikens resurser utarmas?

Frågorna stod i fokus på ett seminarium i Radiohuset i Stockholm i tisdags om ”Demokratin och den undersökande journalistikens överlevnad”, arrangerat av nya Grävfonden och FGJ, Föreningen Grävande journalister, känt för sina årliga guldspadeutdelningar.

– Journalistik är en demokratisk praktik, sa Jesper Strömbäck, professor i journalistik i Göteborg. I vår tid finns allt fler medieplattformar men allt mindre journalistik.

Antalet journalister i Sverige minskade med 25 procent från 2004 till 2014. Sedan dess har utvecklingen accelererat i takt med att mediekrisen fördjupats. I dag finns fler informatörer än journalister.

Särskilt drabbad är den fördjupande grävande journalistiken, som tar fram ”sådan information som människor behöver för att ta ställning i samhällsfrågor”. Strömbäck var bekymrad.

– Demokratin behöver journalistik. Vad händer om journalistiken försvagas och vi bara får den information som makthavarna tycker att vi ska ha?

– God undersökande journalistik söker alltid ytterligare en källa och frågar sig ”hur det egentligen är”. Det kräver tid och resurser.

Bakom de grävande reportage som vunnit priser, så kallade guldspadar, ligger i genomsnitt fem månaders arbete.

Vi kan inte ta demokratin och yttrandefriheten för given, underströk Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet. I den rollen ser hon det som en grundläggande uppgift att värna om den demokratiska rättsstaten och den journalistik som fungerar som ett verktyg för medborgarna i demokratin.

Kerstin Brunnberg, tidigare vd för SVT, är ordförande i Stiftelsen Grävfonden:

– Vi vill möjliggöra grävande journalistik i framtiden genom att skapa möjligheter till kompetensutveckling och innovativ metodik med nya digitala verktyg.

I programförklaringen för Grävfonden heter det:

”En upplyst allmänhet är en förutsättning för ett öppet, rättvist och demokratiskt samhälle. Vi hoppas att många vill vara med och stödja detta initiativ.”

SVT spelade in seminariet som sändes på onsdagen ”Har den grävande journalistiken någon framtid?” Programmet kan ses här.