Massivt underbetyg för äldreomsorgen

hnnder_11

Tidskriften Dagens Samhälle redovisar en nationell undersökning där bara 15 procent av svenskarna har förtroende för äldreomsorgen. Samtidigt har 27 procent av platserna på äldreboenden i Sverige försvunnit mellan 2001 och 2015.

Efter alla turer inom äldreomsorgen är förtroendet för äldreomsorgen i Helsingborg gissningsvis i botten. De människor som levt långa liv och borde garanteras värdiga villkor och human behandling klassificeras som kunder som ska välja av Maria Nilsson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Genom den gångna veckans förslag om privatiseringar av fyra äldreboenden tyder mycket på att helsingborgarnas skattemedel kommer att förvandlas till vinster i riskkapitalbolag, vars skattemoral i sin tur ofta är högst begränsad. Dessutom handlar förslaget inte alls om ”valfrihet” utan om nedskärningar och sänkta anslag, dolt bakom rökridåer av tomma ord.

Läget är dessvärre inte unikt för Helsingborg – även om jag hittills inte hört talas om matningsmaskiner för äldre från andra kommuner. I veckans Dagens Samhälle (#12 2016) redovisas enkätsvar på frågan ”Hur stort förtroende känner du för kvaliteten på äldreomsorgen i Sverige?”. Rubriken säger allt:

”Massivt underbetyg för äldreomsorgen”.

Av alla svenska kvinnor har bara 13,4 procent ganska eller mycket stort förtroende för vården. För männen är siffran något högre, 16,8 procent.

Nästan alla kategorier redovisar sjunkande siffror sedan förra mätningen. De största minskningarna syns bland låginkomsttagare (12,2 %, – 2,6) och personer som bor på landsbygden (15,8 %, – 4,6).

Tidskriften summerar:

”Oavsett demografisk grupp – män som kvinnor, unga som gamla, fattiga som rika – ligger förtroendet för äldreomsorgen på bedrövliga nivåer. Efter nedgången på landsbygden är förtroendenivån under 20 procent i samtliga demografiska grupper – ett massivt underbetyg.”

En orsak är att 27 procent av platserna på äldreboenden i Sverige försvunnit mellan 2001 och 2015.

En annan orsak är att antalet ”korttidsdöda” på äldreboenden ökat dramatiskt. En studie som kom 2014 visar att på bara fem år har andelen som avled på äldreboende inom en månad från inflyttningen ökat från fem procent till över 25 procent. Det är kusliga siffror.

Borde inte vård- och omsorgsnämnden i en stad som Helsingborg vara medveten om det utbredda missnöjet med vården som i Helsingborg kommit till uttryck under våren i flera konkreta frågor – utan att politikerna lyssnat.

Att med den förutsättningen besluta om privatisering av fyra vårdboenden utan samråd med fackliga företrädare och de äldre, under hemligstämpel och  djupt odemokratiska former är helt förödande för tilltron till politiken och politikerna.