Spännande tankar om Sofiero

Sofiero_7475--

ArtEco, ekologi och konst i Sofieroparken, föreslår Lars Dalesjö, (mp) och öppnar för fruktbar korsbefruktning mellan natur och kultur. Foto: Sanja Matoničkin

Konst och ekologi i Sofieroparken? I veckan förde Mp-politikern Lars Dalesjö i Helsingborgs Dagblad fram tankar på ”Art Eco” i parken. Dalesjö är ordförande i styrelsen för det kommunala bolaget Helsingborg arena och scen, som bland annat administrerar Sofiero, Stadsteatern och Symfoniorkestern.

Idémässigt har det ända sedan Bill Nedermans unika skulptursatsningar på Sofiero vilat ett slags Törnrosasömn över parken, då det gällt att utnyttja den till konstsatsningar. Wanås slottspark utanför Kristianstad är ett exempel på vilka möjligheter som ryms i en sådan idé under rätt förutsättningar.

Lars Dalesjö öppnar för samarbete med andra konstinstitutioner på båda sidor Sundet för gemensamma satsningar, till exempel genom ett gemensamt tema. Planerna är än så länge mest hugskott eller tankefrön. Förhoppningsvis kommer de att tas upp i den utredning som ska genomföras om Sofieros framtid.

Parken skulle vinna på att bli en arena för konstnärliga satsningar, både genom nya fasta verk (i långsam takt) och tillfälliga utställningar. Dessutom skulle delar av det nya naturreservatet i Pålsjö kunna användas till fruktbar korsbefruktning mellan natur och kultur.