Sveriges största krig sedan Napoleonkrigen

1024px-Swedish_forces_in_Afghanistan

Deltog Isafs svenska soldater i Afghanistan i utomrättsligt dödande, ”targeting killings”, på order av Nato?

Kriget i Afghanistan är det största krig Sverige utkämpat sedan Napoleonkrigen i början av 1800-talet, sa Lars-Gunnar Liljestrand, från Föreningen Afghanistansolidaritet, i en föreläsning på Nordiska fredssamtal i Degerfors.

Trots detta vet allmänheten väldigt lite om krigets förutsättningar och konsekvenser. Vad kostade krigsinsatsen? Vilka var målen för den svenska insatsen? I hur stor utsträckning uppfylldes målen?

I december 2014 gick den då nytillträdde försvarsministern Peter Hultqvist med på att tillsätta en oberoende granskning av kriget med syfte att presentera en vitbok.

Så blev det inte.

Efter åtta månader kom i stället ett helt nytt beslut. Man tillsatte en statlig enmansutredning, ledd av Tone Tingsgård, tidigare ledamot av försvarsutskottet, som själv varit med och tagit beslut om Sveriges deltagande i Afghanistankriget.

I sitt anförande sa Lars-Gunnar Liljestrand:

– Riksrevisionsverket och en rad oberoende kommentatorer har visat hur de ansvariga politikerna underlät att för svenska folket tala om hur hårt styrd den svenska insatsen var av Nato. Nato bestämde insatsreglerna, vilka metoder som fick användas i kriget, hur fångar skulle hanteras med mera.

– Sverige utmärkte sig för en större följsamhet mot Nato och USA än många andra länder i koalitionen, fortsatte Lars-Gunnar Liljestrand.

Svenska försvarsledningen har, i ett skriftligt svar till Föreningen Afghanistansolidaritet, förklarat att all operativ verksamhet för den svenska Isaf-styrkan beslutas av Nato.

– Tydligast visades Natos och USA:s direktstyrning då man 2009 beslöt att införa den nya strategin för motståndsbekämpning, Counter Insurgency (COIN). USA/Nato ändrade då insatsreglerna för att möjliggöra targeting killings med nattliga räder i afghanska hem som också blev svenska Isafs sätt att föra kriget. Med targeted killings kom misstankarna om utomrättsligt dödande att riktas mot Nato-styrkorna från flera utomstående kommentatorer. Det finns skäl att undersöka om även svenska Isaf kan ha begått sådana folkrättsstridiga handlingar.

43 danska soldater dödades i Afghanistan, hundratals sårades och kriget har gett ”ett okänt antal unga danskar djupa sår i själen”.

Därför tillsatte 2012 den danska röd-gröna regeringen en Irak-och Afghanistankommission, som dock 2015 blev nedlagd av den nya Venstreregeringen med motiveringen att ”alt er alligevel undersøgt”. Så enkelt är det knappast.

Kriget i Afghanistan är långtifrån slut.

– Antalet amerikanska flygattacker under juli 2016 var det högsta någon månad sedan 2013. FN rapporterade att antalet civila offer under första halvåret 2016 var det högsta sedan mätningarna startade 2009.

I den nya Nato-insatsen ingår ett 30-tal svenska militärer. Sveriges deltagande i interventionen i Afghanistan är därmed inte slut.

Även om kriget fortsätter har krigsmotståndarna vunnit slaget om opinionen. Få vill numera stå upp och försvara kriget.

Den 30 november 2016 lägger Tingsgård fram sin slutrapport.

Fotnot: Detta är den femte och avslutande artikeln om de Nordiska fredsdagarna i Degerfors. Tidigare blogginlägg kan läsas här:

 

En reaktion på ”Sveriges största krig sedan Napoleonkrigen”

  1. I Afghanistan odlas väl bara brocolli som äts av mycket kostmedvetna människor?Jaså inte!Opium odlas där.Av opium tillverkas heroin som smugglas till de jättelika metropolernas junkiearméer.Dom står där på toaletterna och i parkerna och injicerar det där.Ja.Men då har väl tillgången på heroin minskat. nu när Nato är där?Konstigt.Tillgången har ökat och gatupriset fallit rejält.Nämen.Det måste väl vara ”felrapportering”?

Kommentarer är stängda.