Uppåtvindar i mångkulturella Höganäs

hoganas-svd

Det mångkulturella Höganäs skildras positivt i en artikel som följer kommunens omvandling från ”dyster avkrok till optimistisk och välmående tillväxtkommun”.

Höganäs skildras i positiva ordalag i ett sexsidigt reportage eller snarare en essä i söndagens Svenska Dagbladet, skriven av Thord Eriksson. Utgångspunkten är Mångkulturåret 2006 och hur den nationella satsningen satte i gång positiva processer, som ledde till att ”bruksorten i nordvästra Skåne på kort tid har förvandlats från dyster avkrok till optimistisk och välmående tillväxtkommun”.

I essän passerar några personer med rötter i trakten. Lars Vilks är skeptisk till begreppet mångkultur – men deltog 2006 med fotokopior av konst från Kambodja, Elfenbenskusten och Peru, samtidigt som tv-kocken Niklas Ekstedt serverade mat från samma länder.

Sverigedemokraten Björn Söder, en av riksdagens talmän, växte upp i Väsby, som i dag har 21 proc SD-sympatisörer. Han menar att det var mindre mångkulturellt och ”tryggare” i Höganäs tidigare. Mera mångkulturellt har det blivit, med 15 proc utrikesfödda mot åtta för tio år sedan. Men otryggare??

Höganäs tog 2006 emot inbjudan att delta i mångkulturåret med entusiasm – och blev som kommun ett ”case” som följdes särskilt i projektet.

Kultursamordnare Britt-Marie Theander och kulturchefen Anneli Sjöborg minns hur särskilt skolorna engagerade sig, genom sådant som utbyte med en muslimska skola eller särskilt fokus på elevernas rasistiska diskussioner. Etnologistudenter från Lund studerade Höganäs transformering till ett mångkulturellt samhälle.

Sedan 2006 har Höganäs förändrats omvälvande. I det exklusiva Viken (10 procent  SD-sympatisörer) finns gruppen Välkommen till Viken, som engagerat sig för ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan och arrangerat drakflygning med dem.

I dag söker man upp nyanlända för att inkludera dem i kultursammanhang. Kommunens bokbuss kommer regelbundet till asylboenden och hvb-hem för ensamkommande flyktingungdomar.

Höganäs som kommun har haft en positiv befolkningsutveckling och också originella former för stadsförnyelse. I artikeln nämns särskilt stranden ett par stenkast från Köpmangatan, den exklusiva saluhallen med restaurang i en sedan länge nedlagd fabrik för tillverkning av nyttoföremål i keramik och restaurangen Garage som steker kaxiga hamburgare i den lokal där Höganäsbolaget tidigare förvarade sina direktionslimousiner.

Eller med en ur artikeln lånad formulering, Uppåtvindarna i Höganäs är uppenbart lockande.