Samtalets magi, om att tala och lyssna

ursulakleguin_benjaminreed

Varje samtal är en handling förknippat med stort mod, skriver Maria Popova i sin blogg Brain Pickings, där hon särskilt behandlar den amerikanska författarinnan Ursula K. Le Guin (bilden).

I ett samtal, skriver Maria Popova, utsätter vi oss för två parallella möjligheter. Den ena är att det vi säger och förmedlar planterar ett frö hos den som lyssnar, ett frö som kan utvecklas till den ”sällsamma blomman av ömsesidig förståelse”. Den andra är trivialare, möjligheten att bli fullständigt missförstådd.

I varje kommunikation finns oförutsägbarhet. Också de varmaste intentioner kan bemötas med frost.

Samtalet kan rymma skönhet och terror. Oavsett utgången kan ett samtal medföra att vi på något vis förändrar varandra i den sköra och sårbara processen av att tala och lyssna.

Ett samtal rymmer inte bara information, menar Ursula K. Le Guin. Dess magi är att samtalet överför något annat, svårgripbart men reellt:

”In most cases of people actually talking to one another, human communication cannot be reduced to information. The message not only involves, it is, a relationship between speaker and hearer. The medium in which the message is embedded is immensely complex, infinitely more than a code: it is a language, a function of a society, a culture, in which the language, the speaker, and the hearer are all embedded.”

Det goda samtalet öppnar nya världar och får de samtalande att växa. Det dåliga samtalet slamrar igen dörrar.

De massmediala samtalen i den politiska debatten är oftast förfärliga. De som talar med varandra markerar positioner, jag har rätt, du fel. Tänk om någon i en partiledardebatt hade vågat säga att ”det där har du ju helt rätt i, jag har aldrig sett det på det viset.”

Ursula K. Le Guin är född 1929 i Berkeley i Kalifornien. Hon är 87 år och mest känd för fantasy och science fiction, men hon har även skrivit poesi, barnböcker, essäer och skönlitteratur.

Susan Popova utgår särskilt från Le Guins essä Telling Is Listening ur ”The Wave in the Mind: Talks and Essays on the Writer, the Reader and the Imagination”.

Här under en uppläsning av Ursula K. Le Guin från 2011. Hon läser ur sin senaste roman Lavinia.

Bilden ovan, foto av Benjamin Reed.