Findus nerläggning teater i Malmö

Amina Olsson al Safandis pjäs om nedläggningen av Findus på Teaterhögskolan i Malmö är ett stycke politisk samtidsteater.

Findus1 (laterna magica) är titeln på en enaktare och monolog av Amina Olsson al Safandi, skriven som hennes examensarbete på Teaterhögskolan i Malmö, där det på fredagskvällen var premiär i Studio B.

På scenen en gammaldags diabildsprojektor och en duk, där bilder ur Findus historia projiceras. Amina Olsson inleder med att ta upp en ärta ur fickan. Det är ärtan Ebba, döpt efter hustrun till en av alla som jobbat på Findus genom åren.

Röster från de som jobbat på Findus hörs till bilderna. Vi påminns om arbetet vid det löpande bandet men också om arbetsgemenskap och tillhörighet, om ärtskörden och styckfrysningen av ärter. Och om Findus öde: industrin som på 1940-talet blev ett Marabou-ägt mönsterföretag men 2015 köptes av Nomad Foods, registrerat i Skatteparadiset Jungfruöarna för många miljarder bara för att läggas ner och slaktas dryga halvåret senare.

Pjäsen är nertonad, skissartad, men poetisk och berörande. Amina Olsson häller ut djupfrysta ärtor på golvet, hon ritar cirklar  på scengolvet, i reflexioner kring hur brukssamhället Bjuv dras in i världsekonomins centrifugala maktstrukturer, där de som äger och har makten kan krossa ett skånskt brukssamhälle utan att ens behöva stå till svars. Eller med andra ord om arbetets och arbetarens devalverade värde i den globala ekonomin.

På premiären fanns  en grupp nedresta Findus-anställda. Föreställningen följdes av en debatt, där deras röster spelade en avgörande roll. Många frågor ställdes, utan enkla svar.

– Varför hade Findus vd två livvakter med sig när nedläggningsbeslutet skulle presenteras den 31 mars i år? Var det två livvakter eller rentav sex??

Nomad Foods talade knappast sanning när det handlade om att Findus lades ner därför att ”transporterna till Centraleuropas marknader var för dyra”. Eller i klartext: Motivet för nedläggningen var en lögn.

– 80 procent av Findus marknad finns i Skandinavien.

Varför ljög man? Handlade allt om att Nomad Foods aktiekurser gått ner?

Varför hade en av svenska AP-fonderna som sitt största utländska aktieinnehav huvudägaren till Nomad Foods? Är det så att de avskedade eller förtidspensionerade Findusarbetarna om de får ersättning av pensionsfonderna får pengar som kommer från avkastningen av Nomad Foods skräpmatskedja?

Och varför har svenska medier så dåligt förmått genomlysa nedläggningen av Findus? Detta trots att ”affären” är ett övertydligt exempel på hur det ser ut i världsekonomin i dag.

Kanske behövs det ett stycke politisk samtidsteater, som Amina Olssons ”Findus1 (laterna magica)”, för att ställa de frågor som svenska medier inte förmått formulera.

Föreställningen planeras att ges i Bjuv under början av 2017. Amina Olssons hoppas kunna följa upp pjäsen med en Findus2.

Mer om pjäsen i HD/Sydsvenskan finns här.