John Berger och medkänslans blick

Den brittisk-franske författaren John Berger avled på måndagen i Paris. Med hans död har ”den europeiska kulturen har förlorat ett hjärta”, skriver Stefan Jonsson.


”Vad vi sörjer hos de döda är förlusten av deras förhoppningar”, skrev den brittiske författaren John Berger, som avled i Paris på måndagen, 90 år gammal. Berger var konstvetare, essäist och skönlitterär författare, född 1926 i London men bosatt större delen av sitt liv i en by i södra Frankrike.

Jonh Berger var en av sin tids främsta författare. Med hans död har ”den europeiska kulturen har förlorat ett hjärta”, skriver Stefan Jonsson i Dagens Nyheter:

”Arbetet och seendet är två av Bergers stora teman. Till dem lägger jag ett tredje som håller dem samman: kärleken.”

I samband med John Bergers 90-årsdag i november sände SVT en  K-specialdokumentär, ”John Berger – konst, politik och motorcyklar”, som kan ses ovan med engelska undertexter eller på SVT-Play månaden ut. Länken finns här.

I sin bok Konsten att se (Ways of seeing, 1972), som också blev en dokumentärfilm för BBC, utforskar han seendets förutsättningar och kritiserar den västerländska estetiken. Se första delen underst.

När John Berger skrev om seendet skildrade han ofta fotografins förutsättningar och arbetets villkor. En som tidigt läste Berger var fotografen och filmaren Yngve Baum (1945 – 2016), som i en av sina filmer utgick från långa  citat ur ”Gräs och rötter” (1981), den första av Bergers böcker som översattes till svenska. Yngve inspirerades av John Berger och brevväxlade med honom och via vännen Yngve blev jag själv djupt påverkad av Bergers författarskap, som jag följt under alla år.

Seendet kommer innan orden. Maktens seende koloniserar människorna”, som Stefan Jonsson skriver. Vi måste kunna se med ”medkänslans blick”.

I Aftonbladet, där John Berger länge medarbetade, skriver förre kulturchefen Håkan Jaensson om honom under rubriken ”Han kunde gott ha fått Nobelpriset”:

”John nämndes ofta som kandidat till Nobelpriset i litteratur och han kunde gott ha fått det. Han var en intellektuell som kombinerade djup med en enorm bredd när det gäller genrer och ämnen.
Och han var en varm och rolig människa.”

John Berger drevs av förhoppningar om ett mänskligare och mera jämlikt samhälle. Nu är John Berger borta – men inte de drömmar han levde för.

Till slut några citat av John Berger, hämtade från The Guardian.

”What makes photography a strange invention – with unforeseeable consequences – is that its primary raw materials are light and time.”

”The past is the one thing we are not prisoners of. We can do with the past exactly what we wish. What we can’t do is to change its consequences.”

”The poverty of our century is unlike that of any other. It is not, as poverty was before, the result of natural scarcity, but of a set of priorities imposed upon the rest of the world by the rich.”