Amerikanska trupper utplaceras längs gränsen till Ryssland

Väldiga amerikanska trupptransporter den senaste veckan från Bremerhaven till platser när ryska gränsen i Polen. Stora protester från den tyska fredsrörelsen.

USA genomför dessa det nya årets första veckor de största trupptransporterna i Europa efter det kalla krigets slut. 4 000 amerikanska soldater och tusentals stridsvagnar och pansarfordon har förts från främst tyska Bremerhaven till östra Polen inte långt från den ryska gränsen.

Några polacker mötte de amerikanska trupperna viftande med amerikanska flaggor, skriver ABC News. Målet för trupptransporterna är den polska staden Zagan. Polens premiärminister och försvarsminister kommer att hälsa soldaterna välkomna vid en välkomstceremoni i dag lördag.

Det som sker nu är bara början. Ytterligare amerikanska truppenheter ska förflyttas till andra länder som gränsar till Ryssland, som Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Rumänien.

Upptrappningen är historiskt unik. Det är första gången sedan kalla kriget som USA på detta sätt för över krigsmaterial till Europa och första gången sedan andra världskriget som tysk militär deltar med sin militär och krigsmaterial i övningar öster om Tyskland.

Under det kalla kriget fanns 300 000 amerikanska soldater i Europa. 2002 hade antalet reducerats till 24 000. Nu stiger åter siffrorna.

Från rysk sida beskrivs den drastiska amerikanska upptrappningen som ”ett hot mot rysk säkerhet”.

Den tyska fredsrörelsen mobiliserar mot historisk ny militär uppladdning från USA i Europa, skriver Aktivister för fred, som uppmärksammar Natos militära upprustning riktad mot Ryssland.

Fredsrörelsen i Tyskland har svarat på upptrappningen med protester och en appell.

Även Sverige har upplåtit landet åt Nato:s militär. Senare i år genomförs här ”Aurora 17”,  den största militära övningen någonsin med främmande trupp på det största övningsområdet i hela Västeuropa, omfattande 1/3 av Sveriges yta. Fokus kommer också att ligga på Gotland och hamnen i Göteborg. 20 000 soldater kommer att delta.

Fotnot: Båda filmerna från amerikanska AiirSource Military: ”AiirSource Military is one of the largest military video channel on YouTube. We cover military events and missions from the U.S. Army, Navy, Marine Corps, Air Force, and Coast Guard.”

Filmen ovan publicerades den 8 januari. Den här under visar de amerikanska truppernas ankomst till Polen och är från den elfte januari.

En reaktion på ”Amerikanska trupper utplaceras längs gränsen till Ryssland”

  1. Nu borde alla förstå att det är Nato som hela tiden provocerar Ryssland med sin uppladdning i Europa. Utplacering av mer amerikanska stridsvagnar och soldater i Europa kan knappast ses som en fredsskapande åtgärd. Lägg därtill robotinstallationer i Rumänien. Detta är mycket konkreta och farliga handlingar som ökar spänningarna. Ryssland kommer givetvis med ett svar på detta förr eller senare, eftersom det utan vidare kan ses som ett direkt hot mot deras säkerhet. Förspelet har ju varit ett oroväckande högt tonläge både från EU och den amerikanska regimen. Nu måste Sveriges regering ta på sig en mycket mer aktiv roll för minska spänningarna genom FN, EU, diplomati och genom att tina upp de nedfrusna kontakterna med Ryssland. Gärna ett starkt svenskt försvar men nu måste fredsarbetet ha absolut första och högsta prioritet. Arméchefen Brännströms uttalande kan ju tolkas på olika sätt.

Kommentarer är stängda.