Isabella Lövin contra Donald J Trump

Två bilder som säger något om två länder. På den övre undertecknar Isabella Lövin en miljölag med sin kvinnliga stab. På den undre fattar en krets herrar drastiska beslut om kvinnors rätt till abort.

Isabella Lövin  undertecknade nyligen en svensk miljölag som syftar till att de sista växhusgataserna ska släppas ut 2045. I samband med undertecknandet togs en bild där Lövin, Sveriges biträdande statsminister, omger sig med sju kvinnliga medarbetare.

Nättidningen BuzzFeedNews jämför med en annan aktuell nyhetsbild från Washington. I Vita huset undertecknar Donald Trump en lag som drastiskt inskränker kvinnors rätt till abort och till att bestämma över sina egna liv. Han omges enbart av män, medelålders vita kostymherrar.

Bilderna är väldigt lika varandra. Det kan knappast vara en tillfällighet. I vänsterkant syns svenska respektive amerikanska flaggor. Bakom de undertecknande finns fönster och till höger på båda en vägg med en tavla.

BuzzFeed frågade Isabella Lövins talesperson om den svenska bilden var ett direkt angrepp på Trump. Svaret blev undvikande:

– Man kan tolka bilden som man vill. Men den uttrycker i synnerhet att Sverige har en feministisk regering och att vi just har fattat beslut om en mycket viktig lag, att genomföra klimatavtalet från Paris.

BuzzFeed jämför USA och Sverige. Trump har fått kritik för att det finns mycket få kvinnor i hans regering. I den svenska regeringen finns 12 kvinnor och lika många män.

Trump kritiserade återkommande under valkampanjen klimatavtalet. Under den gångna veckan sa Myron Ebel, klimatskeptiker i kretsen kring Trump, att presidenten väntas bryta USA:s del i avtalet, eftersom ”det är ganska klart att klimatproblemen har överdrivits kraftigt”.