200 dödade irakier inte ”värdiga offer”

När 200 civila irakier dödades av den USA-ledda koalitionen av misstag var de inga ”värdiga offer” i västmedier. Händelsen skildrades mest i notisform.

Bortåt 200 civila dödades vid bomber mot Mosul, uppgav en amerikansk militär talesman till nyhetsbyrån Reuters i lördags.

I den irakiska staden, som är IS sista stora fäste i landet, finns en halv miljon civila i IS-kontrollerade områden. Detta medför att urskiljningslösa flygattacker, bomber eller artilleribeskjutning medför stora civila offer.

Nyheten om de dödade irakierna fick begränsat genomslag i svenska medier. Dagens Nyheter ägnade nyheten en tvåspaltig notis på utrikessidorna i den gånga helgen.

De dödade irakierna var helt enkelt inte ”värdiga offer”, alltså deras död passade inte in i mediernas nyhetsvärderingskriterier. De hade också ”fel fiender”.

Helt annorlunda hade det varit om 200 amerikanska soldater hade dödats på liknande vis ”av misstag” (collateral damage) av Assadtrogna eller ryska trupper.

De mest ”värdiga offren” under detta sekel har varit de människor som dödades i New York under elfte september.

Alla de som dött i USA:s krig, vilket enbart i Irak torde uppgå till mellan en halv och en miljon vid det här laget, är inte lika nyhetsmässiga, inga ”värdiga offer” i mediernas dramaturgi.

Bilden: Hemlösa irakier flyr från västra Mosul i lördags den 25/3. Foto: Reuters/Suhaib Salem