Bryta tystnaden om Gaza

Nordirländska fredspristagaren Mairead Maguire var en av talarna på ett seminarium om Gaza i riksdagshuset.

”Vi vill inte bara bryta blockaden mot Gaza. Vi vill också bryta tystnaden om blockaden.”

I riksdagens vackra förstakammarsal genomfördes under veckan ett heldagsseminarium tillägnat Gazas kvinnor under blockaden, arrangerat av Ship to Gaza och Vänsterpartiet.

En av talarna var karismatiska nordirländska Mairead Maguire, som 1976, bara 32 år gammal, fick Nobels fredspris, för sina insatser för att skapa fred med fredliga medel i Nordirland. Hon var också en av deltagarna ombord på Women’s Boat to Gaza, som i oktober 2016 kapades av israelisk militär, 40 sjömil från sitt mål.

Tystnaden om Gaza är kompakt. Få eller inga nyheter om förhållandena i Gaza når omvärlden.

– My God, vi måste höja våra röster, fortsätter Mairead Maguire. Vi måste med icke-våld göra allt för att få ett slut på apartheid i Israel och återge det palestinska folket dess frihet.

Förra året greps hon och tolv andra av Women’s Boat to Gazas fredsaktivister , som i upp till fyra dagar hölls fängslade innan de deporterades, medan fartyget lastat med humanitär hjälp beslagtogs. Det var fjärde gången Mairead Maguire deporterades från Israel.

– Våra palestinska systrar och bröder ska inte behöva leva i detta krig. Låt oss stå sida vid sida. Vi kan lösa detta utan döda varandra. Vi måste välja fredens väg!

Mairead Maguire talar passionerat. Hon vänder sig också mot USA som förser Israel med pengar och vapen. Bara några veckor efter kapandet av Women’s Boat to Gaza beviljade USA ytterligare 350 miljarder kronor i militärt stöd till Israel.

Maguire är upprört kritisk också mot upprustningen i Europa, demoniseringen av ”våra ryska systrar och bröder” och  av var och en som motsätter sig Natos expansion. Hon fruktade en utveckling som leder mot krig i Europa. Se filmen härunder.

På bilden: Ann Ighe, tidigare talesperson för Ship to Gaza, Jeannette Escanilla, ordförande i Ship to Gaza, och fredsaktivisten och Nobelpristagaren Mairead Maguire, en av deltagarna på Women’s Boat to Gaza 2016.

Risk för krig i Europa