Hotar Ryssland Sverige med kärnvapen??

DN och SVT hävdar – utifrån en rapport från FOI – att Ryssland hotar Sverige med kärnvapen. Men – hotar Ryssland över huvud att anfalla Sverige? Eller är den sortens skriverier ingenting annat än primitiv Russofobi?

Fredsrörelsen i Sverige fokuserar under året på att Sverige ska förklaras som en kärnvapenfri zon. Vid ett möte i Helsingborg i februari i år talade Maj-Britt Theorin, en gång nedrustningsminister i Olof Palmes regering, om nödvändigheten av att göra Sverige till en kärnvapenfri zon, på liknande vis som bland annat Finland.

Bakgrunden är det värdlandsavtal som Sverige undertecknade med Nato för ett år sedan, som inte nämner kärnvapen över huvud, samtidigt som kärnvapen ingår i Natos strategier.

Hon sa bland annat:

– I världen lagras i dag 16 000 kärnvapen, 90 procent av dem finns i USA och Ryssland. 2000  är direkt avfyringsklara. USA har avsatt svindlande belopp på att under tre decennier förnya landets kärnvapen. Också Ryssland och Kina satsar nu på nya generationer kärnvapen.

I en artikel i Dagens Nyheter hävdas att Ryssland hotar Sverige och andra västländer med kärnvapen. SVT Nyheter refererar till DN:s artikel som framgår av bilden ovan. DN:s ingress lyder:

”Ryssland moderniserar sina kärnvapen och hotar med att sätta in dem på slagfältet. Detta är ett allvarligt hot mot Europa eftersom Sverige och andra västländer utgått från att sådana taktiska kärnvapen skulle försvinna.”

Utgångspunkten för artikeln är en forskningsrapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ”Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet”.

– Medan man i Västeuropa rustade ned och ansåg att dessa vapen inte var någon viktig fråga så har Ryssland moderniserat och producerar nya taktiska kärnvapen, säger en av rapportens redaktörer, forskningsledaren Niklas Granholm vid FOI.

Artikeln är skrämmande läsning. Skulle Ryssland hota Sverige med kärnvapen? Hotar Ryssland över huvud att anfalla Sverige? Eller är den sortens skriverier ingenting annat än primitiv Russofobi?

I DN:s artikel nämns inget om Trumps upprepade uttalande om kärnvapen, att om vi har kärnvapen, varför ska vi inte använda dem. För den okunnige som tar det ”ryska hotet” på allvar bör förstås Sverige snarast gå med i Nato så att landet kan försvaras av amerikanska kärnvapen.

Den som tänker så är naiv. Mot kärnvapen finns inget försvar.

I Sverige väntar i höst Aurora 17, en väldig Nato-övning, med stora amerikanska truppstyrkor på svensk mark. Övningen kommer att uppfattas som en provokation och ett hot av Ryssland – och så försämras säkerhetsläget vid Östersjön. Det finns andra vägar att bygga fred än genom att hota med kärnvapen.