Landskrona Foto Festival allt mer angelägen

Landskrona Foto festival fyller fem. Här den första av två rapporter från en festival som bara blir allt mera angelägen.

Femårsjubilerande Landskrona Foto Festival – som bara blir allt mera angelägen – visar foto på femton platser runtom i Landskrona – och än fler genom Helsingborgs Dagblads jurybedömda fotosalong i 40 skyltfönster i centrum. Den som festivalar får både se rader av spännande utställningar och till fots bekanta sig med dagens attraktiva Landskrona.

Festivalen invigdes på fredagskvällen i Landskrona konsthall, med två speciella utställningar. I ”Icons” arbetar de schweiziska fotograferna Jojakim Cortis och Adrian Sondeeregger utifrån ikoniska bilder som återger ”avgörande ögonblick som utlöst kreativa eller politiska uppror”. Det är både lekfullt och tankeväckande, som mycket speciell metafotografi.

”Making of ”Abu Ghraib” utgår från tortyrbilden 2003 i det amerikanska fängelset i Bagdad. En fånge torteras med huva över ansiktet, och elkablar anslutna till kroppen. Bilden avslöjade kusligt sanningen om USA:s brutalitet.

Cortis och Sonderegger relativiserar bilden utan att banalisera den. Deras bild visar en fotoateljé, där bilden av Abu Ghraib-tortyrens offer ”kommer till”. Den påminner om att också dokumentär bilder är formade av fotografens avgörande och snabba beslut om när och hur bilden ska tas.

Samma fotografer visar också en laddad bild av ingången till Auschwitz, men så som den ser ut i en fotoateljé, i förgrunden står en tallrik med matrester.

Det är ingen förintelseförnekande bild, självklart inte, men en fotografisk installation som påminner om att också de mest innebördsrika och ikoniska foton måste kunna diskuteras förutsättningslöst.

I konsthallen visas också franske Oliver Culmanns ”The Others”, ett ”projekt om sociala koder och representationer i Indien”. Det handlar om ”den indiske mannens visuella framträdanden och klädkod” på ett ofta lekfullt och skruvat satiriskt vis. Bilderna är till synes tagna i fotoateljéer med målade bakgrunder, och är inte minst en studie i manliga indiska roller och identiteter, mellan det traditionella och det moderna.

Landskrona Foto Festival pågår under dryga veckan för femte året i rad. Ambitionen är kaxig men inte orimlig, att Landskrona ska bli ”Skandinaviens huvudstad för fotografi”, med de konstnärliga ledarna Christian Caujolles och Jenny Nordquists ord. Men Landskrona som fotostad är inte bara festivalen utan, som Göran Nyström skriver, också viljan att bli ett centrum för fotografi och fotografisk forskning med utställningar och museiverksamhet.

Under Skånska Teaterns tid var Landskrona centrum för nyskapande dramatik i Sverige. Nu är det foto som gäller. I båda fallen handlar det om att kulturen kreativt blir en avgörande del av stadens identitet – och att Landskrona blir en fokuserad stad i ett nationellt kultursammanhang.

Bilderna, överst och underst Jojakim Cortis och Adrian Sondeereggers ”Icons”. Därtill en bild från Oliver Culmanns ”The Others”, om manlig identitet i Indien.