Plastfiber i vårt dricksvatten

Miljarder människor över hela jorden har mikroföroreningar av plast i dricksvattnet, skriver The Guardian.

Plastfibrer finns i dag överallt, också i dricksvattnet och inne i våra kroppar. Den amerikanska miljöorganisationen ORB:s forskningsresultat publiceras i brittiska The Guardian. Det är kuslig läsning.

94 procent av alla ORB:s prov på dricksvatten i USA visade sig innehålla mikofiber av plast, i genomsnitt fem fibrer på en halvliter vatten. I Europa (England, Tyskland, Frankrike) var resultaten något bättre, i snitt två fibrer i 72 procent av alla prover. Redan 2013 konstaterades att upptäckbara halter av plasten bisfenol A fanns hos 95 procent av alla vuxna i USA.

Vi lever i plaståldern. Plast finns överallt, i våra skosulor, i ögonlinserna, i våra kläder (i syntetiska textiler), i plasten runt osten och gurkan.

Plasten har underlättat människors liv – men håller nu på att förgifta inte bara haven utan våra kroppar.

Allt tyder på att vi varje dag dricker vatten och äter mat med mikrofibrer av plast. Det finns i dag ingen forskning som visar konsekvenserna av en sådan plastförgiftning, skriver The Guardians miljöreporter Damian Carrington.

”Om vi har tur visar det sig att den plastplanet vi skapat inte förgiftar allt liv och levande. Viktigast nu är att vi får veta hur våra dagliga doser av plast i vatten och mat påverkar oss.”

Svårigheten att vetenskapligt reda ut hur plasten påverkar människan är stor – därför att det inte finns någon ”plastfri” kontrollgrupp att jämföra med.

Kommer de nya rönen att visa sig vara upptakten till avslöjandet av mänsklighetens hittills värsta miljökatastrof?