Ingen biblioteksflytt från Råå till IcaMaxi!

Biblioteken är i dag tillsammans med kyrkorna de enda lokaler i Helsingborg som vi kan besöka utan att konsumera något. Att riva ner en fungerande verksamhet i gamla Råå är att beröva Råå ännu en funktion som levande bostadsområde.

Helsingborgsbiblioteksverksamhet har under många år varit kraftigt underfinansierade och i kvalitetslistor hamnat bland de sämsta biblioteken i Skåne år efter år i olika avseenden.

Helsingborg har länge haft en bibliotekskris. Öppettider på filialerna har skurits ner. Medieinköpen är pinsamt låga jämfört med andra skånska bibliotek, liksom personaltätheten per invånare i kommunen.

Det vackra biblioteket i stadsparken, ritat av Jörgen Michelsen, är tyvärr nerslitet och alldeles för litet. Sedan bibliotekets tillkomst har nya medier tillkommit och staden har växt utan att ett förnyat huvudbibliotek har prioriterats, som utbyggnad eller helt nytt bibliotek.

I stället ger sig kulturnämnden på ett väl fungerande bibliotek, det i Råå, som ska läggas ner eller snarare flyttas till nya lokaler i IcaMaxis köpcentrum.

Tanken på bibliotek i köpcentra är inte ny. Redan 2013 föreslog dåvarande kulturnämndsordföranden Mats Sander att filialer skulle inrättas på Väla och Knutpunkten. Men han ville också att kommunen skulle satsa tio miljoner, för att Helsingborg inte ska hamna ”i botten utan i mitten av statistiken för (biblioteken i) Skåne”.

Biblioteken är i dag tillsammans med kyrkorna de enda lokaler i Helsingborg som vi kan besöka utan att konsumera något. Att riva ner en fungerande biblioteksverksamhet i gamla Råå är att beröva Råå ännu en funktion som levande bostadsområde.

Biblioteksflytten motiveras av kulturnämndsordföranden Kristian Andersson med att lokalen vid IcaMaxi innebär att biblioteket kommer 500 meter närmre Ättekulla och dessutom läggs ”där folk befinner sig”.

Det kan knappast vara hela sanningen. Är det så att lokaler står lediga på Råå center och att det är förutsättningen för flytten dit?

Med samma logik kan man argumentera för att det nergångna huvudbiblioteket flyttas till någon överbliven lokal i köpcentrat Välas labyrinter, ”där folk befinner sig”.

Fotnot: Bloggen NyaKulturSören gör efter detta inlägg ett kortare upphåll, men är tillbaka i mitten av november.

En reaktion på ”Ingen biblioteksflytt från Råå till IcaMaxi!”

  1. Jag tycker att om Ättekullaborna vill ha närmare biblioteket så är det väl enklast att öppna ett nytt bibliotek där. Det kan ju inte kosta en bråkdel jämfört med ett landborgsgarage.

Kommentarer är stängda.