I medierna är bara var tredje intervjuad kvinna

Kvinnorna fortfarande underrepresenterade som intervjupersoner i medierna, konstaterar Rättviseförmedlingen.

Mediernas definierar den manliga makten, konstaterar Rättviseförmedlingen, som i dagarna publicerat Mediemätaren, en årliga redovisning av de svenska mediernas val av intervjupersoner och deras könstillhörighet.

Färre än tre av tio intervjuade är kvinnor, eller 30,5 procent.

– Om vi varje dag möts av en majoritet av män i nyheterna kommer vi att tro att män är mer lämpade att uttala sig än kvinnor, säger Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingens ordförande. Hon fortsätter:

– Under halva min livstid har andelen kvinnor i media legat på ungefär samma nivå. Det är inte rimligt.

20,5 procent av svenskarna har utomnordisk bakgrund. Men i medierna har bara 13 procent den bakgrunden. Dock är detta en ökning från 8,1 procent på bara ett år. Många i denna gruppen är ”experter” eller ”talespersoner”.

För att komma åt problemet uppmanar Rättviseförmedlingen fler redaktioner att kontinuerligt mäta representationen i sin nyhetsförmedling.