Har 70 % av alla fångar invandrarbakgrund?? Svaret är: Nej!!

Vi har inte haft så få fångar i fängelserna på femtio år som nu, trots alla invandrare och flyktingar som kommit hit. Dick Sundevall punkterar fördomar.

Är 70 procent av alla som sitter i fängelse invandrare – eller 90 procent??” Dick Sundevall, journalist, författare och chefredaktör för Magasinet Para§raf, ställer frågan i en artikel.

Han ger direkt svar, de ovan nämnda siffrorna är inget annat än Fake News. Vad vi däremot vet är, fortsätter Sundevall, är att 90 proc av de som sitter i fängelse är män och att de allra flesta är underklass. Deras bakgrund har mestadels präglats av ”arbetslöshet, lägre lön, sämre utbildning, mer bidrag och alltför ofta föräldrar som haft problem med kronofogden och socialen”. Många har därtill psykiska problem.

Vad vet vi då om antalet fångar med invandrarbakgrund? Frågan kan formuleras som en fråga om brottsligheten ökat under de senaste åren, då många flyktingar kommit till Sverige. Sundevall ger ett tydligt svar: Nej.

I dag sitter cirka 4000 personer i fängelse (siffran varierar från dag till dag). För tio år sedan (2007) var det 5 275 och för 50 år sedan (1967) 5 511. Därtill kommer att folkmängden för femtio år sedan var 7,5 miljoner mot dagens dryga tio miljoner.

Svaret på frågan är alltså att vi aldrig under de senaste femtio åren haft så fångar som i dag, trots alla invandrare och flyktingar, trots att många straffsatser ökat. Allt annat är lögn och förbannad lögn.

Fotnot: Dick Sundevall har under fyrtio år arbetat med rätts- och kriminalfrågor, skrivit böcker och gjort dokumentärfilmer. Han har som grävande journalist fått Guldspaden och därtill Ordfronts Demokratipris.