Hjalmar Bergman trivdes aldrig i Helsingborg

Hjalmar Bergman bodde under dryga två år 1911 – 14 i Helsingborg, men trivdes aldrig.

Hösten 1911 flyttade författaren Hjalmar Bergman med hustrun Stina in det pampiga hyreshuset på Karl X Gustavsgatan 66, i korsningen med Halalid. Paret kom till stan efter att ha vistats en tid söderut, i Rom och Zürich.

Bergman var inne i en kreativ fas efter framgången med Hans nåds testamente. I Helsingborg avslutar han ett stort upplagt verk, stadskrönikan ”Vi Bookar, Krokar och Rothar.

Romanen vimlar på ryskt vis av personer ur alla klasser och skildrar en stad från 1880-talet till några år efter sekelskiftet. Inspiration och förebilder är hämtade från Bergmans Örebro/Wadköping. När jag läser berättelsen letar jag förgäves efter minsta influens från Helsingborg.

Hjalmar Bergman kom till Helsingborg relativt nygift. Hustrun Stina bjuder på god mat. Han går upp i vikt, är småfet, går långa promenader, kanske till Pålsjö skog. I ett brev till sin förläggare Tor Bonnier skriver han:

”… nu funderar vi på att fara till ekvatorn, enär man på grund av centrifugalkraften lär förlora ½% i vikt.”

Författaren går allt mer in i en depression och skriver att ”1912 har varit ett sabla, sabla år” …”.

Han får ett uppskattande brev från filosofen och författaren Hans Larsson, blir glad, svarar omgående och berättar om sin sinnesstämning:

”Sedan någon tid befinner jag mig på svartsidan av vårt tillplattade klot. Och är känslig för stjärnskott.”

Just den formuleringen återges på författarskylten framför hyreshuset där Hjalmar Bergman bodde.

Sommaren 1914 lämnade författarparet efter dryga två år Helsingborg och flyttade till en gård nära Vättern.

Kanske var det värsta problemet under de åren inte själva staden och blåsten från havet utan den påträngande släkten och inte minst Bergmans farbror Cort, excentrisk borgmästare i Ängelholm.

Källor: Erik Hjalmar Linder: Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning.

I Diktarnas Helsingborg (red Solbritt Lindfors Lång) skriver Lars Svenson om Hjalmar Bergmans tid i staden.

Bilden: Nils Dardels porträtt av Hjalmar Bergman är från 1924.