Eko-mat eller inte, det är frågan?

Efterfrågan på ekologisk mat fortsätter att växa. Men centerpartiet i Helsingborg vill inte längre satsa på eko-odling.

Centerpartiet i Helsingborg vill i sitt valmanifest slopa sitt tidigare krav på ekologiska odlingar på mark som Helsingborgs stad äger och arrenderar ut.

– Det ska vara upp till den enskilde lantbrukaren att avgöra, vill Jonny Cato Hansson, i en intervju i HD, som jag kommenterat i en tidigare blogg.

I senaste numret (2/18) av Coops aptitliga kundtidning ”Mer Smak. Matglädje ger eko”, där jag hämtat många läckra recept, intervjuas Kravs vd Anita Falenek, som tänker annorlunda än Jonny Cato Hansson. Hon hoppas att allt fler ska övergå till att bli ekobönder.

Ekologisk mat är bra för miljön och för allas vår holistiska hälsa, säger Anita Falenek. Hon menar också att ekologisk odling är lönsamt för de bönder som övergår till det. Intresset för ekoprodukter har har gjort att affärernas hyllor med sådana varor ofta stått tomma.

Har centerpartiet riks också tappat intresset för ekologiska odlingar och eko-mat, undrar jag. Det är ju bedrövligt i så fall.

Dock visar studier att ekologisk mat inte alltid är mera hälsosam än vanlig mat och att den därtill ofta är dyrare.

Ändå ökar antalet KRAV-bönder. Och i en färsk rapport från LRF Konsult framkom att ekomjölk är mera lönsam att producera.

– Vi producerar mat som många gånger åsamkat naturen kortsiktig eller långsiktig skada som ingen betalar för. Det kan handla om att vi producerar så intensivt att jordmånen försämras och att marken om 50 år sugits ut på näring. Eller att vi producerar med monokulturer där man bara odlar en gröda och på så sätt skadar den biologiska mångfalden. Det är en stor kostnad för naturen, och den kostnaden får vi betala i framtiden om inget görs, säger Anita Falenek.

Bilden: Ett uppslag i Coops Mer Smak. T v Anita Falkenek fotograferad på Åsbergbygård utanför Knivsta,  där Olle Linder föder upp Kravgrisar.