Vad ska in? Sol och vind!

Wind-Turbines-014

39 procent av Danmarks elproduktion kommer från vindkraftverk.

480-01-cover

Sol- och vindkraft står i dag för bara en procent av den globala energiproduktionen, men växte med 15 procent 2014. De icke-förnybara energikällorna dominerar fortfarande stort, kol (29%), gas (23%) och olja (31%), tillkommer kärnkraft (4%).

Men förhållandena förändras snabbt, skriver den brittiska tidskriften New Internationalist (mars 2015). Man hänvisar särskilt till Tyskland, där två folkomröstningar i Hamburg och Berlin 2013 avvisade svenska Vattenfall och återskapade demokratisk kontroll över städernas energiförsörjning. Samtidigt har Angela Merkel efter kärnkraftskatastrofen i Japan gått in för Engergiwende i Tyskland, som lämnar kärnkraften och stimulerar nya energiformer.

Särskilt vindkraften ökar nu. 39 procent av Danmarks elektricitet producerades 2014 av vindkraft, vilket är ”världsrekord”. 2013 blev Spanien det första landet i världen där vindkraft är den dominerande energikällan. Portugal är ett annat land som är världsledande, då det gäller förhållandet mellan vindkraft och BNP. Både Indien och Kina bygger nu snabbt ut ländernas vindkraft – och får sänkta elkostnader.

Om man räknar in kostnader för hälsa och miljö ger vindkraft idag  billigare el än kol, gas och kärnkraft, enligt en EU-analys. Men antivindkraftgrupperna är mäktiga, skriver tidskriften i artikeln ”Why the war on wind?”

I spetsen för vindkraftsstormarnas DonQuijotar finns Storbritanniens konservative premiärminister David Cameron, som i december 2014 lovade att slopa all subventionering av vindkraft. Det brittiska ytterhögerpartiet UKIP har gjort kampen mot vindkraft till en huvudfråga med sin skrift ”Fighting Windfarms”.

Ukip

Antivindgrupperna angriper tekniken som bullrig, dyr och landskapsförfulande. Det har till och med i propagandan talats om ”vindkraftflyktingar”, människor som till följd av nya vindkraftverk tvingats lämna sina hem.

Verkligheten är mera komplex. Och enligt en undersökning av brittiska The Guardian i maj förra året var vindkraft den mest populära energikällan bland engelsmännen.

Vindkraft_480