Pressfotografen utdöende art

På svenska dagstidningar arbetar i dag endast 60 pressfotografer. Yrket är på väg att försvinna.

På Sveriges drygt hundra dagstidningar arbetar i dag omkring 5000 journalister. Bara ett 60-tal av dem är fotografer. Hälften av dem finns på storstadspressen, återstoden på tidningar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tidningen Journalisten har ringt runt till de svenska redaktionerna och samlat in uppgifter på antalet redaktionella tjänster, där fotografering utgör minst hälften av arbetstiden. Resultatet är både häpnadsväckande och nedslående.

Dagens Nyheters stjärnfotograf Paul Hansen är bedrövad:

– Man väljer bort det visuella berättande samtidigt som alla vet att det är det visuella som lockar in folk i reportage och även är det språk som ungdomen använder allt mer – framtidens medieköpare.

På de flesta redaktioner i dag arbetar många journalister med att både skriva och fotografera, så kallade multijournalister. Paul Hansen är kritisk:

– Det finns reportrar som är duktiga på att berätta i bild, och det finns fotografer som är duktiga på att berätta i text. Det handlar inte om den rågången utan om att reportern måste göra två saker samtidigt. Jag vet hur svårt det är att få den där bilden på en femtondels sekund, och att dag ut och dag in hålla en hög kvalitet. Så ja, det blir sämre kvalitet när man inte hinner med, och det syns i många tidningar i dag.

Så här ser Journalistens lista ut över de tidningar som har flest fotografer i dag:

Dagens Nyheter: 11, Aftonbladet: 8, Västerbottens-Kuriren: 4, Smålandsposten: 4, Sydsvenskan: 4, Svenska Dagbladet: 3,5, Blekinge Läns Tidning: 3,5, Helsingborgs Dagblad: 3, Nya Wermlands-Tidn.: 3.

Varför offrar ekonomiskt trängda tidningsledare sina fotografer? Det tyder på en okänslighet för det visuella berättandets betydelse. De bästa reportagen är uppbyggda kring samverkan mellan text, bild och grafisk form/redigering.

I dag använder många tidningar tyvärr slentrianmässiga bilder också på prestigeplats på förstasidorna. Inte sällan redigeras mediokra bilder stort till korta texter, som om redaktionerna förlorat tron på också texternas förmåga att beröra och engagera läsarna. Om den uppgivenheten är korrekt kan vi nog vänta oss än dystrare tider för de redan nu svårt trängda dagstidningarna och mediehusen.

Journalistens Tor Johnsson har under ett år följt Uppsala Nya Tidnings siste fotograf Olof Ahlgren, som arbetat på tidningen sedan 1980-talet. Han är inte bara den siste fotografen på UNT utan den siste på hela NTM-koncernen (Norrköpings Tidningars Media AB), som består av femton liberala och moderata tidningar och omsätter närmre två miljarder. Företaget har 1300 anställda – varav således en enda fotograf.

Johnssons berättar om UNT:s siste fotograf i en sju minuter lång film, se den här under.

Bilden: Pressuppbåd på Brantingtorget vid Kanslihusannexet i Gamla stan i Stockholm den 15 september 2014. Foto Frankie Fouganthin/Wikipedia.