Etikettarkiv: Gränskontroll

Permanenta gränskontroller från Sverige till Danmark ?

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Främlingsfientliga Dansk Folkeparti vill att det snarast möjligt ska upprättas permanenta gränskontroller för alla som från Sverige vill resa in i Danmark.

Sedan 2016 har det funnits krav för resenärer som ska resa från Danmark till Sverige att kunna legitimera sig vid gränsen. Förslaget som DF presenterar i Folketinget i dagarna går ut på att permanenta gränskontroller upprättas för de som reser i motsatt riktning, skriver Berlingske Tidende.

Förslaget skulle innebära att Schengenavtalets passfrihet upphävs vid gränserna mellan Danmark och Sverige.

”Vi ser gärna att förslaget införs så fort som möjligt och tror att det skulle ha en gynnsam effekt på Köpenhamnsområdet”, säger Dansk Folkepartis Martin Henriksen. Han menar att gränskontroller skulle förhindra svenska kriminella att ta sig till Köpenhamn.

Öresundsbrons Jens Genders uttrycker oro för att en ny gränskontroll skulle kunna leda till färre resenärer över bron.

I artikeln i Berlingske nämns inget om hur de andra danska partierna ställer sig till förslaget.

Busschaufförer ska inte sköta gränskontrollen

buss1

Gränskontroller och migrationspolitik är och bör förbli en statlig grunduppgift som ska skötas av Migrationsverket, polis och tull, skriver Per Holmström, Lenita Granlund, Ulrika Egervall och Anna Grönlund på Aftonbladet Debatt.

De vänder sig med skärpa ur ett fackligt perspektiv mot regeringens planer på att i flyktingsituationens spår lämpa över ansvaret för gränskontroller på ”våra medlemmar”, på trafikföretag och trafikpersonal.

En busschaufför har i dag varken kompetens eller befogenhet att uppträda i den myndighetsroll som en gränskontroll innebär, att under ytterst pressande omständigheter på kort tid fatta livsavgörande beslut om andra människor.

”Anställda inom trafikföretag har ingen utbildning för och ingen befogenhet att kontrollera identiteter på passagerare. Hur ska en bussförare kunna avgöra om en identitetshandling är äkta eller falsk? Hur ska bussföraren agera i de fall personen inte kan visa papper?” …

”När staten börjar lägga ut sina grunduppgifter på enskilda arbetstagare och arbetsgivare i helt andra branscher kan det bara resultera i kraftigt försämrad rättssäkerhet, dessutom till priset av allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön.”

Förslaget om att regeringen skulle få befogenhet att stänga Öresundsbron i en krissituation var ogenomtänkt och är dessbättre inte längre aktuellt.

Tanken på att busschaufförer och annan trafikpersonal ska hantera otroligt svåra gränskontroller är ännu värre och öppnar för godtycke och rättsosäkerhet ovärdiga en demokrati.

Att en så grumlig och obehaglig idé skulle kunna realiseras väcker obehagliga associationer till totalitära stater.

Foto: TT