Varför deltog Sverige i Natoövning nära Krim?

Provocerar Sverige Ryssland genom att delta i militärövning i Svarta havet, nära den annekterade Krimhalvön?

I somras deltog Sverige i Natos militärövning Sea Breeze. 19 länder medverkade i Svarta havet, strax väster om den av Ryssland annekterade Krimhalvön.

Det svenska deltagande bestod av fyra stabsofficerare på plats, skrev tidningen ETC.

Valter Mutt (MP), en av riksdagens ihärdigaste fredsröster, var kritisk:

– Även om jag är en varm anhängare av vår alliansfrihet kan jag någonstans förstå att vi deltar i övningar i Östersjön, här är vi åtminstone involverade. Men banne mig inte i Svarta havet! Det är klart att det från rysk sida måste ses som en provokation.

Carl Schlyter, också han miljöpartist, var också starkt kritisk:

– Om Peter Hultkvist tycker det är en god idé att Sverige övar krig i Svarta Havet så kommer det bli mycket svårt att argumentera emot att Kina ska öva i Östersjön. Tänk dig en framtid där Kina bjuds in till Krigsövningar av någon part till Östersjön skulle det kännas som trygghetshöjande? Sverige ska främja folk till folk-kontakter mer än militär till militärkontakter om vi vill främja säkerheten i andra delar av världen.

ETC bad Försvarsmakten om en kommentar och fick därifrån ett mejl:

”Sverige har sedan 2001 ett samarbetsavtal med Ukraina. Sverige har under flera år deltagit i övningen Sea Breeze med stabspersonal. Huvudsyftet med deltagandet är att stärka Sveriges internationella samarbete med Ukraina i allmänhet och ur ett marint perspektiv i synnerhet.”

Med tanke på den senaste tidens konfrontation mellan Ryssland och Ukraina i vattnen nära Krim måste man verkligen fråga sig om svensk militär ska delta i Natoövningar i Svarta havet.

Bilden: Nato-ubåtsövning. Foto: Marit Hommedal.