Hur ska det gå för kulturjournalistiken?

Kulturdebatt

HD:s Johan Malmberg, Sydsvenskans Rakel Chukri och SR:s Mikael Olsson Al Safandi samtalade om kulturredaktionernas villkor efter Sydsvenskans köp av HD.

– Varför behöll man inte två kulturredaktioner vid sammanslagningen, suckade Rakel Chukri, kulturchef för Sydsvenskan/HD:s kulturredaktion, under en debatt på Dunkers på onsdagskvällen.

– Det hade inte kostat särskilt mycket, en miljon eller två, av den miljard tidningsföretaget omsätter.

Så blev det tyvärr inte. När Sydsvenskan köpte HD slogs två kulturredaktioner samman till en. Båda tidningarna miste på vardagar sina kulturdelar.

Det handlade på Dunkers om kulturjournalistikens villkor, med utgångspunkt från sammanslagningen. På scenen fanns förutom Rakel Chukri HD:s kulturredaktör Johan Malmberg. Modererade gjorde Mikael Olsson Al Safandi, producent för SR P1 i Malmö, tidigare bl a producent och programledare för Konflikt i SR.

 HD-Sydsvenskan är nu en tidning med flera editioner. Kulturmaterialet är i stort sett detsamma, men särskilt på helger finns möjlighet till material för redaktionen i Helsingborg, i vilken också Peter Fällmar Andersson ingår, att publicera mera eget material.

Johan Malmberg var bekymrad.

– Jag hade hoppats att man bättre velat ta till vara mångfalden. Men det blev stramare och betydligt mindre budget än vi hoppats. Alla litteraturrecensioner är nu de samma. HD hade tidigare 600 bokrecensioner per år, där inte minst de mindre kvalitetsförlagens utgivning uppmärksammades.

När kulturjournalistikens förutsättningar försämras påverkas både demokrati och kulturliv.

– Jag är orolig för att Sverige håller på att bli ett mera obildat land, suckade Rakel Chukri. Mina föräldrar kommer från Turkiet, där de bara fick gå fem år i skolan. Jag hade inte suttit här om jag inte hittat till biblioteket och böckernas världar.

Johan Malmberg instämde.

– Det finns ju inget bättre än en dagstidning. På kultursidorna finns bildningens korsvägar som inte går att ersätta.

I tidningskrisens era förlorar medieföretagen miljoner i intäkter. Men samtidigt slår läsandet av kulturartiklar och fördjupande texter ständigt nya rekord.

– Kulturmaterialet läses av minst lika många som sportsidorna, underströk Johan Malmberg.

Och Rakel Chukri fyllde i:

– Alla kloka tidningsledningar borde inse att det fördjupande materialet är avgörande viktigt för att dagstidningarna i den bildade medelklassens ögon ska skilja sig från gratistidningarna.

Alltför få hade hittat till Dunkers den här högintressanta kvällen. Tyvärr skymtade jag inte en enda representant för företags- eller redaktionsledningen på HD-Sydsvenskan.