De hemlösas baracker rivs i Helsingborg

HemlosasHus-2

Hur är det möjligt att en stad som Helsingborg kan behandla de mest utsatta medborgarna i kommunen så förödmjukande?

HemlosasHus

Nu stänger Hemlösas hus, rapporterar HD. En lång strid mellan frivilligorganisationen Frihamnen och socialförvaltningen i Helsingborg är över. Förlorare är de hemlösa, de allra mest utsatta, som blir utan en säng för natten när kommunen om några veckor river de baracker som varit deras enkla hem och stått för något slags trygghet.

Stängningen skulle ha verkställts redan den 15 oktober, då huset ockuperades och verksamheten kunde fortsätta under de kallaste vintermånaderna

Från kommunens sida tycks inte finnas någon tydlig beredskap för att hantera situationen.

”Vi ska kunna lösa det”, svarar Björn Wäst, socialförvaltningens enhetschef för stödboende, när vi ringer upp. Kommunen har en rad olika boendelösningar redo, säger han, men tillägger att individen själv måste vilja det.

”Ska kunna lösa det …” – låter inte betryggande. Särskilt inte med tanke på att många av de som bott på Hemlösas hus inte litar på kommunen.

– Att leva i den ovissheten, att inte veta var jag ska bo för natten, det tär både psykiskt och fysiskt. Det kommer att bli katastrof, säger Magnus Segerhjelm, som bor på Hemlösas hus.

Hur är det möjligt att en stad som Helsingborg kan behandla de mest utsatta medborgarna i kommunen så förödmjukande?

På Helsingborgs kommuns hemsida finns en artikel ”Vad gör staden när Hemlösas hus stänger”, skriven i juli 2014 och uppdaterad i början av mars i år. I artikeln uttalar sig (utan kritiska frågor) socialdirektören Dinah Åbinger:

– Vi vill nu istället erbjuda människor en väg ur hemlöshet mot de mål som personen i fråga själv vill uppnå. Vi behöver arbeta på ett mer långsiktigt hållbart sätt och erbjuda stöd att ta sig ur den problematik som är kopplad till hemlösheten – det kan till exempel handla om missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. På ett härbärge finns inte de resurser och det stöd som krävs för att hjälpa människor att komma vidare.

Det kommer alltid att finns en akut hemlöshet, säger hon vidare, men tycks inte fokuserad på att göra något åt den akuta hemlösheten: ”Hösten 2015 blir det nya stödboendet på Kronan klart och då kommer det befintliga akutboendet Fenix att kunna ta emot den här gruppen”, säger hon. Men vad händer fram till dess??

Till saken hör också att staden verkar ha dålig kontroll på hur många som är akut hemlösa. 50-60 i den kategorin har bara försvunnit ur statistiken, skriver HD.

Ett samhälle kan bedömas efter hur man behandlar de mest utsatta. Helsingborgs kommuns likgiltiga och oengagerade hantering av Hemlösas hus och av de tiggande rumänska romer som hela vintern sovit utomhus ger en bild av en ogästvänlig och inhuman stad.