Sjuttio år sedan Danmark blev fritt

Danmark fritt_8393++

Danmark fritt sedan Tyskland kapitulerat, i dag för 70 år sedan. Henrik Vallentin ger ett minnesprogram på stadsteaterns foajéscen.

På kvällen den 4 maj 1945 meddelade BBC att Tyskland kapitulerat i Danmark, på en ceremoni på Lünburger Heide – redan innan några brittiska soldater satt sin fot i Danmark. Klockan åtta på morgonen den femte maj trädde vapenvilan i kraft.

I Danmark var glädjen förstås enorm, men också lättnaden. Många hade fruktat att krigets slutfas skulle innebära strider på dansk mark mellan tyska och allierade styrkor.  Förstörelsen vid en sådan slutstrid är svår att föreställa sig.

I Helsingborg gick 2 000 människor i ett fackeltåg med svenska och danska fanor genom staden, skrev HD. Målet var Fria Bad nedanför Viadukten, dit 15 000 personer kom och såg  ett frihetsbål tändas. De kunde också se hur ljusen efter fem års mörkläggning åter tändes på den danska sidan av Sundet.

Författaren Henrik Vallentin ger tisdag 5 maj kl 12.30 på Helsingborgs stadsteaters foajéscen ett minnesprogram om kriget, flykt och befrielse av Danmark på 70-årsdagen, När ljusen åter tändes på andra sidan Sundet. Ingen soppa – men två röda och en grön serveras.

Under krigsåren bodde bortåt 5 000 flyktingar från Danmark i Helsingborg, skriver Helsingborgs stadslexikon. ”Helsingborgsdanskarna” återvände till Danmark med början den 28 maj. Se filmen här under.