Minnet av freden


Henrik Valentin påminde i ett gestaltande föredrag på stadsteatern om krigsåren vid våra kuster och om den efterlängtade freden den 4 maj 1945. Filmen ovan innehåller BBC:s budskap om Tysklands kapitulation i Danmark.

– Jag erkänner gärna att jag är antisemit. Den asiatiska folkrasen passar inte den hyggliga svenska folkstammen.

Så uttryckte sig 1939 i den svenska riksdagen en bondeförbundare, som tog till orda i ”judefrågan”, berättade författaren och dramatikern Henrik Valentin (bilden) , när han på tisdagslunchen höll ett gestaltande föredrag ”När ljusen åter tändes på andra sidan sundet” på Helsingborgs stadsteaters foajéscen. Han uppmärksammade 70-årsminnet av Danmarks återvunna frihet 4/5 maj 1945, något som väckte starka känslor på den danska sidan men också firades stort i Helsingborg med fackeltåg och ett frihetsbål runt vilket 15 000 människor samlades.

Länge var judiska flyktingar inte välkomna till Sverige. Öppen antisemitism var inte ovanlig också bland etablerade partier. ”Stoppa judeimporten” röstade Lunds studenter på ett kårmöte 1939 där man diskuterade Medicinalstyrelsens förslag att i Sverige ge en fristad åt tio (10) judiska läkare från Tyskland.

Sedan Sovjet besegrat Nazityskland i slaget vid Stalingrad i februari 1943 svängde opinionen. På hösten samma år gav regeringen klartecken för den danska judiska flyktingarna.

Henrik Vallentin berättade om den judiska flykten över Sundet i oktober 1943, och om hur de judiska båtflyktingarna mottogs av svenskar i Höganäs och Helsingborg, som Harry Monroe på Råå och Gunnar Nilsson i Höganäs.

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander inledde med ett minnesanförande.

De danska judarnas flykt uppmärksammades för två år sedan av Henrik Vallentin  med den starka föreställningen Ljus i oktobermörker.

Därutöver har det officiella Helsingborg inte gjort mycket för att hålla minnet av krigsåren och freden levande.

Helsingborg är en stad utan minne, en stad som förnekar sin egen historia, trots att Förintelsens krafter tangerade våra kuster, trots att sundsutsikt under krigsåren innebar åsynen av en mörklagd dansk horisont, där ljusen åter tändes först den 4 maj 1945.

Filmen här under visar danske Kung Christians morgonridtur genom Köpenhamn någon gång under krigsåren.