Drottningateboulevarden, nästa

Drottninggatan

Varför inte göra Drottninggatan till en boulevard med träd och spårvagnar, som på bilden?!

Drottninggatan/Järnvägsgatan står på tur att förändras. Begränsningen av genomfartstrafiken i bil väcker starka känslor. Med början 2017 kommer gatan att byggas om under två år, med särskilda bussfiler och bara en bilfil i vardera riktningen.

HD berättade i lördags om gatans historia och om framtidsplanerna. Artikeln illustrerades bland annat av ett färglagt vykort, taget före 1948, då trädalléerna höggs ner. På bilden syns ett brett promenadstråk i mitten av gatan, ett spårvagnsspår på vardera sidan och så en bilfil i vardera riktningen.

Den tidens huvudgata i Helsingborg var en boulevard eller möjligen en esplanad, definitionerna är lite vaga. Men vilken gata, med trädens grönska, plats för gående och cyklister i mitten och minimerade avgasutsläpp!

Helsingborgs centrum är statt i förfall. Allt fler lokaler står tomma, centrumhandeln har reducerats kraftigt, kulturlivet går på sparlåga. Vad finns kvar? Inte mycket som skapar en levande och attraktiv stad, för oss som bor där och för besökare.

Nog skulle en boulevard med träd vara en början till återupplivning av centrum, allra helst med bussarna ersatta av spårvagnar eller åtminstone spårbundna trolleybussar – och ren luft!

Fotnot: På onsdag den 27 maj klockan 15 arrangerar HD en debatt kring dessa brännheta ämnen. Debatten hålls på Campus och även experter därifrån medverkar.