Skatteparadisen och välfärden

414190

Mer pengar placeras i dag i skatteparadis än USA:s och Japans samlade BNP. Skatteparadisen hotar välfärden i allt fler länder som förlorar väldiga skatteintäkter.

”Skatteparadisen slukar enorma summor pengar och utgör ett allvarligt hot mot en stor del av världens stater och dess medborgare. De hotar staters välfärdssystem och deras förmåga att uppehålla säkerhet och suveränitet.”

skriver Tom Lundborg, forskare vid Utrikespolitiska institutets program för Global politik och styrning i ”Skatteparadisen och hotet mot välfärden”, ett 32-sidigt häfte i  UI:s serie Världspolitikens Dagsfrågor (2015/4).

Lundborg utgår från  LuxLeaks, avslöjandet i november 2014 om den avancerade skatteplanering som bedrivits av en lång rad väldiga multinationella företag 2002 – 2010. Avslöjandena byggde på läckor av hemliga dokument från revisions- och konsultbyrån Price Waterhouse Coopers.

Det har tidigare varit lätt att tro att skatteparadisen utnyttjades av kapitalstarka individer för att reducera eller minimera skatten i gränsmarkerna för vad som är lagligt.

Det som Tom Lundborg beskriver är något helt annat. Skatteparadisens roll i världsekonomin är gigantisk. Allt fler stater förlorar allt större skatteintäkter.

Sekretesslagar skyddar skatteparadisen och deras banker. Men försiktiga bedömningar pekar på att år 2010 mellan 21 och 32 biljoner dollar fanns placerade i skatteparadis, utan att materiella tillgångar räknats.

Den nämnda summan är större än USA:s och Japans sammanlagda BNP, trots att det rör sig om två av världens tre största ekonomier.

Omkring 30 procent av alla internationella direktinvesteringar beräknas gå via skatteparadis i dag.

Fotnot: Filmen ovan, producerad av The Guardian, ger en bild av hur systemet fungerar.